Offentlig høring

Vækst i regionerne, vækst i Europa: Offentlig høring om samhøringshedspolitikkens fremtid i EU

Danuta Hübner Velkommen til hjemmesiden for den offentlige høring om samhørighedspolitikkens fremtid i EU. Denne høring blev iværksat af kommissær Danuta Hübner den 27. september 2007 under det fjerde europæiske samhørighedsforum. Formålet med forummet er at indsamle ideer og bidrag til, hvordan Unionens samhørighedspolitik bør tilpasses de nye udfordringer, og hvordan politikken kan gennemføres, så dens fremtidige indvirkning optimeres.

Høringen er åben indtil den 31. january 2008. Der forventes bidrag fra medlemsstater, regioner, byer, EU-institutioner, arbejdsmarkedets parter, organisationer fra civilsamfundet, akademikere og borgere. Bidragene skal udfærdiges på grundlag af en række spørgsmål, der blev offentliggjort i Europa-Kommissionens fjerde rapport om økonomisk og social samhørighed, og som findes her.
Bidrag indsendes til følgende e-mail-adresse: consultation-cohesion@ec.europa.eu med tydelig angivelse af navnet på institutionen, inklusive kontaktoplysninger. Alle bidrag stilles til rådighed for offentligheden.
En rapport om denne høring fremlægges i foråret 2008 sammen med den femte statusrapport om økonomisk og social samhørighed.