Обществена дискусия

Развиващи се региони, развиваща се Европа : Обществена дискусия за бъдещето на кохезионната политика на ЕС

Danuta Hübner Добре дошли на началната страница на обществената дискусия за бъдещето на кохезионната политика на ЕС. Тази дискусия беше стартирана от комисар Данута Хюбнер на 27 септември 2007 г. по време на " Четвъртия европейски форум по сближаването " . Тя има за задача да събере идеи и мнения във връзка с адаптирането на кохезионната политика на Съюза към новите предизвикателства и подобряване на нейното функциониране с цел засилване на въздействието й в бъдеще.

Дискусията е отворена до 31 януари 2008 г. Очакват се мнения от държавите членки, регионите, градовете, институциите на ЕС, икономическите и социални партньори, организациите на гражданското общество, академичните среди и гражданите. Те трябва да бъдат свързани с редица въпроси, публикувани в Четвъртия доклад за икономическо то и социално сближаване на Европейската комисия и изброени тук .
Мненията трябва да се изпращат на следния електронен адрес: consultation -cohesion @ec .europa .eu , като се посочва наименованието на институцията и лицето за контакт. Всички мнения ще бъдат достъпни за обществеността. .
През пролетта на 2008 г. ще бъде представен доклад за тази дискусия , заедно с Петия доклад за напредъка в областта на икономическото и социално сближаване .