Skip to main content
Reform Support

Publikacje

Newsroom

Komisja Europejska i DG REFORM regularnie publikują zestawienia informacji, broszury, analizy i opracowania, aby udostępniać informacje i wiedzę na temat projektów wspierania reform realizowanych w państwach członkowskich, a także na temat kształtowania polityki w dziedzinie administracji publicznej i zarządzania.