Skip to main content
Reform Support
Podpora reforiem

Podpora členských štátov pri tvorbe štrukturálnych reforiem

Viac informácií o tom, čo robíme

Policy areas

We provide support to reforms in a wide range of policy areas, such as climate action, digital transition and health.

Naše projekty

Vo všetkých 27 členských štátoch sme realizovali viac ako 1 200 projektov na podporu reforiem.

Nástroj technickej podpory je kľúčovým nástrojom Európskej komisie na podporu členských štátov pri navrhovaní a vykonávaní reforiem podporujúcich rast a inkluzívnych reforiem. Nástroj technickej podpory podporuje program reforiem členských štátov EÚ od zdravotnej starostlivosti po zdravé verejné financie a od digitalizácie vzdelávania a verejných služieb po posilňovanie podnikateľského prostredia a finančného sektora.

Projekt v centre pozornosti

Európska komisia si pravidelne vyberá projekt, ktorý bude jej „projektom v centre pozornosti“. Špeciálne projekty z rôznych oblastí politiky a v rôznych krajinách sa vyberajú na základe účinného vykonávania, sľubných výsledkov v praxi, ako aj potenciálu, že budú slúžiť ako vzor v rámci celej EÚ. Týmto spôsobom chce Komisia podporovať najlepšie postupy.

Viac projektov v centre pozornosti.

Cyprus supreme court

Modernizácia občianskeho súdneho poriadku na Cypre

Európska komisia podporila Najvyšší súd Cypru pri modernizácii občianskeho súdneho poriadku. Táto podpora viedla k schváleniu nového občianskeho súdneho poriadku Najvyšším súdom Cypru 19. mája 2021. Komisia naďalej spolupracuje s cyperskými orgánmi pri príprave podmienok na jeho vykonávanie prostredníctvom činností odbornej prípravy pre všetky kľúčové zainteresované strany (sudcov, právnikov, súdnych tajomníkov). Vykonávaním týchto nových pravidiel sa prispeje k spravodlivejšiemu a efektívnejšiemu systému súdnictva, ktorý prispeje k posilneniu právneho štátu na Cypre a k urýchleniu spravodlivosti, zabezpečeniu priaznivých investičných podmienok a udržateľnosti rastu.

Udalosti

TSI event

Európska komisia zorganizovala svoju výročnú konferenciu o Nástroji technickej podpory s cieľom poskytnúť informácie o tomto nástroji a o úlohe, ktorú zohráva pri budovaní Európskej únie, ktorá sa napokon stane spravodlivejšou a odolnejšou.

Viac informácii o udalosti alebo videozáznamy nájdete tu.

Podpora vyriešenia cyperskej otázky

Cyprus-website-3.jp

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem koordinuje snahy Komisie o podporu procesu opätovného zjednotenia Cypru, ktorý vedie organizácia OSN. Takisto je zodpovedné za vykonávanie programu pomoci EÚ pre komunitu tureckých Cyperčanov a za monitorovanie v rámci nariadenia o demarkačnej línii.