Skip to main content
Reform Support

Financování

Euro with miniature figurines

Generální ředitelství Evropské komise pro podporu strukturálních reforem (GŘ REFORM) poskytuje členským státům technickou podporu při koncipování a provádění reforem. Další informace o nabídkových řízeních a možnostech financování, které související s činností GŘ REFORM, najdete níže.

Nabídková řízení

Možnosti financování

Orgány členských států, které chtějí požádat o pomoc v rámci Nástroje pro technickou podporu, najdou relevantní informace zde a rovněž zde.