Acmhainní agus uirlisí

Uirlisí agus doiciméid d’eagraíochtaí agus do dhaoine aonair ar mian leo páirt a ghlacadh in Erasmus+.

An Treoirleabhar


Is é an Treoirleabhar an doiciméad is tábhachtaí ó thaobh eolas a chur ar Erasmus+.

Tuilleadh


Áireamhán achair


Is d’eagraíochtaí atá ag glacadh páirt in Erasmus+ an t-áireamhán; ríomhann sé achair thaistil.

Tuilleadh

Doiciméid


Foilseacháin agus doiciméid oifigiúla a bhaineann leis an gclár.

Tuilleadh


Físeáin


Físeáin éagsúla faoi Erasmus+.

Tuilleadh

Ardáin agus líonraí


Tionscnaimh a thacaíonn le Erasmus+ nó a thugann eolas ina leith, tionscnaimh atá ina gcomhlánú ar Erasmus+, agus tionscnaimh atá á maoiniú ag Erasmus+.

Tuilleadh


Tacaíocht Teanga ar Líne


Tá an Tacaíocht Teanga ar Líne ann chun cuidiú le rannpháirtithe in Erasmus+ feabhas a chur ar a scileanna teanga.

Tuilleadh

Eagraíochtaí a chlárú


Eagraíochtaí ar mian leo páirt a ghlacadh in Erasmus+, is gá dóibh clárú ar dtús.

Tuilleadh


Cairteacha soghluaisteachta gairmoideachais agus gairmoiliúna


Leis na Cairteacha tugtar spreagadh d'eagraíochtaí a bhfuil dea-theist orthu ó thaobh tréimhsí soghluaisteachta gairmoideachais agus gairmoiliúna d’ardchaighdeán a eagrú d'fhoghlaimeoirí agus do bhaill foirne.

Tuilleadh

Comhroinn an leathanach seo