Πόροι και εργαλεία

Εργαλεία και έγγραφα για την προετοιμασία της συμμετοχής οργανισμών και μεμονωμένων ατόμων στο Erasmus+.

Οδηγός του προγράμματος

Ο οδηγός του προγράμματος αποτελεί το βασικό έγγραφο ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+.

Περισσότερα

Υπολογιστής αποστάσεων

Για τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, το εργαλείο αυτό υπολογίζει τις αποστάσεις μετακίνησης.

Περισσότερα

Έγγραφα

Εκδόσεις και επίσημα έγγραφα σχετικά με το πρόγραμμα.

Περισσότερα

Βίντεο

Συλλογή βίντεο για το Erasmus+.

Περισσότερα

Πλατφόρμες και δίκτυα

Πρωτοβουλίες που παρέχουν στήριξη και πληροφορίες, συμπληρώνουν το Erasmus+ ή χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.

Περισσότερα

Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη

Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη (OLS) βοηθά τους συμμετέχοντες στο Erasmus+ να βελτιώνουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

Περισσότερα

Πύλη των συμμετεχόντων

Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του προγράμματος Erasmus+. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Erasmus + πρέπει να εγγραφούν στην πύλη.

Περισσότερα

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα