Πόροι και εργαλεία

Εργαλεία και έγγραφα για την προετοιμασία της συμμετοχής οργανισμών και μεμονωμένων ατόμων στο Erasmus+.

Οδηγός του προγράμματος


Ο οδηγός του προγράμματος αποτελεί το βασικό έγγραφο ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+.

Περισσότερα


Υπολογιστής αποστάσεων


Για τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, το εργαλείο αυτό υπολογίζει τις αποστάσεις μετακίνησης.

Περισσότερα

Έγγραφα


Εκδόσεις και επίσημα έγγραφα σχετικά με το πρόγραμμα.

Περισσότερα


Βίντεο


Συλλογή βίντεο για το Erasmus+.

Περισσότερα

Πλατφόρμες και δίκτυα


Πρωτοβουλίες που παρέχουν στήριξη και πληροφορίες, συμπληρώνουν το Erasmus+ ή χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.

Περισσότερα


Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη


Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη (OLS) βοηθά όσους συμμετέχουν στο Erasmus+ να βελτιώνουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

Περισσότερα

Εγγραφή οργανισμών


Οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Erasmus+ πρέπει πρώτα να εγγραφούν.

Περισσότερα


Χάρτης κινητικότητας ΕΕΚ


Ενθαρρύνει τους οργανισμούς που έχουν κατά το παρελθόν διακριθεί στη διοργάνωση αποδεδειγμένα ποιοτικών δράσεων κινητικότητας για εκπαιδευομένους και προσωπικό στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Περισσότερα

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα