Registracija organizacij

Registracija organizacij 

Organizacije, ki želijo sodelovati v programu Erasmus+, se morajo najprej registrirati. 

Kje se boste registrirali, je odvisno od tega, ali ukrep, na katerega se prijavljate, upravlja Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) ali nacionalna agencija (več informacij je na voljo na spletni strani za zbiranje predlogov Erasmus+).

Ukrepi, ki jih upravlja Izvajalska agencija

Portal za financiranje in razpise

Organizacije, ki želijo sodelovati v ukrepih, ki jih upravlja Izvajalska agencija, se morajo registrirati na portalu za financiranje in razpise.

Ob registraciji boste prejeli 9-mestno identifikacijsko oznako udeleženca („Participant Identification Code“ – PIC), ki jo bo Izvajalska agencija uporabljala kot referenco za komunikacijo z vašo organizacijo.

Za prijavo na portal morate najprej ustvariti račun EU Login.

Več informacij o uporabi portala je na voljo v navodilih za uporabnike. 

Ukrepi, ki jih upravljajo nacionalne agencije

Platforma programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote

Organizacije, ki želijo sodelovati v ukrepih Erasmus+, ki jih upravljajo nacionalne agencije, se morajo registrirati na platformi programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote.

Ob registraciji boste prejeli identifikacijsko oznako organizacije, ki jo lahko uporabite pri oddaji vloge za akreditacijo ali nepovratno finančno pomoč.

Za registracijo svoje organizacije morate najprej ustvariti račun EU Login.

Več informacij o uporabi platforme je na voljo v razdelku za spletno pomoč.

Dajte v skupno rabo to stran