Registrácia organizácií

Registrácia organizácií 

Organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť na programe Erasmus+, sa musia najprv zaregistrovať. 

Miesto registrácie bude závisieť od toho, či príležitosti, o ktoré sa chcete uchádzať, ponúka Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), alebo národná agentúra. (Viac informácií nájdete na stránke s výzvou na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+).

Akcie riadené výkonnou agentúrou

Portál Financovanie a výzvy na predkladanie ponúk

Organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť na akciách riadených výkonnou agentúrou, sa musia zaregistrovať na Portáli Financovanie a výzvy na predkladanie ponúk.

Po zaregistrovaní dostanete 9-miestny identifikačný kód účastníka (PIC). Tento jedinečný identifikátor vašej organizácie sa bude používať vo všetkých interakciách s výkonnou agentúrou ako referencia.

Používatelia, ktorí sa chcú prihlásiť na portál, si budú musieť vytvoriť účet v službe EU Login.

Viac informácií o používaní portálu nájdete v online príručke portálu. 

Akcie riadené národnými agentúrami

Platforma pre Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

Organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť na akciách v rámci programu Erasmus+ riadených národnými agentúrami, sa musia zaregistrovať na platforme pre Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.

Po zaregistrovaní dostanete identifikačné číslo organizácie, ktoré môžete použiť pri predkladaní žiadosti o akreditáciu alebo grant.

Ak chcete zaregistrovať vašu organizáciu, najskôr by ste si mali vytvoriť účet v službe EU Login.

Viac informácií o používaní platformy nájdete v časti platformy určenej pre online pomoc.

Zdieľajte túto stránku