Registracija organizacija

Registracija organizacija 

Organizacije koje žele sudjelovati u programu Erasmus+ moraju se najprije registrirati. 

Mjesto registracije ovisit će o tome tko je zadužen za aktivnost za koju se želite prijaviti: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) ili nacionalna agencija (više informacija možete pronaći na stranici poziva na dostavu prijedloga u okviru programa Erasmus+).

Aktivnosti kojima upravlja Izvršna agencija

Portal „Financiranje i natječaji”

Organizacije koje žele sudjelovati u aktivnostima kojima upravlja Izvršna agencija moraju se registrirati na portalu „Financiranje i natječaji”.

Nakon registracije dobit ćete jedinstvenu identifikacijsku oznaku (PIC) s devet znamenki. Tu će oznaku Izvršna agencija navoditi u svakoj interakciji.

Kako bi se prijavili na portal, korisnici će morati otvoriti račun u sustavu EU Login.

Detaljnije upute možete pronaći u priručniku na portalu. 

Aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije

Platforma za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti

Organizacije koje žele sudjelovati u aktivnostima za koje su zadužene nacionalne agencije moraju se registrirati na platformi za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti.

Nakon registracije dobit ćete identifikacijsku oznaku organizacije s kojom se možete prijaviti za akreditaciju ili bespovratna sredstva.

Prije registracije organizacije potrebno je otvoriti račun u sustavu EU Login.

Detaljnije upute o korištenju platforme možete pronaći u odjeljku za pomoć na platformi.

Podijelite ovu stranicu