Organisatsioonide registreerimine

Organisatsioonide registreerimine 

Programmis Erasmus+ osaleda soovivad organisatsioonid tuleb kõigepealt registreerida. 

See, kus te registreerute, sõltub sellest, kas meedet, mille raames te soovite taotluse esitada, haldab Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) või riiklik büroo (lisateavet leiate Erasmus+ konkursikutse lehelt).

Rakendusameti hallatavad meetmed

Rahastamise ja pakkumuste portaal

Rahastamise ja pakkumuste portaal on koht, kus rakendusameti hallatavates meetmetes osaleda soovivad organisatsioonid peavad end registreerima.

Pärast registreerimist saate üheksakohalise osaleja tunnuskoodi (PIC). Rakendusamet kasutab seda mis tahes suhtluses viitenumbrina.

Portaalis registreerumiseks tuleb luua Euroopa Komisjoni autentimisteenuse EU Login konto.

Lisateavet portaali kasutamise kohta leiate portaali veebipõhisest käsiraamatust. 

Riiklike büroode hallatavad meetmed

Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse platvorm

Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse platvorm on koht, kus riiklike büroode hallatavates meetmetes osaleda soovivad organisatsioonid peavad end registreerima.

Pärast registreerimist saate organisatsiooni ID, mida saate kasutada akrediteeringu või toetuse taotlemisel.

Organisatsiooni registreerimiseks peate kõigepealt looma EU Logini konto.

Lisateavet platvormi kasutamise kohta leiate platvormi veebipõhisest abijaotisest.

Jaga seda lehte