Registrace organizací

Registrace organizací 

Organizace, které se chtějí do programu Erasmus+ zapojit, se musí nejprve zaregistrovat. 

Na které platformě registrace probíhá, záleží na tom, zda je akce, o níž máte zájem, řízena Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), nebo národní agenturou (více informací najdete v příslušné výzvě k předkládání návrhů programu Erasmus+).

Akce řízené výkonnou agenturou

Portál EU pro financování a nabídková řízení

Na Portálu pro financování a nabídková řízení (v angl. Funding & Tenders Portal) se musí zaregistrovat organizace, které se chtějí účastnit akcí řízených Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA).

Po registraci obdrží organizace 9místný identifikační kód účastníka (kód PIC, z angl. Participant Identification Code). Jedná se o jedinečné číslo, které bude organizaci identifikovat při komunikaci s agenturou.

K registraci na portálu je nutné mít zřízený účet u služby EU-Login.

Více informací o používání portálu je k dispozici v jeho online příručce. 

Akce řízené národními agenturami

Platforma programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity

Na platformě programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity se registrují organizace, které se chtějí zúčastnit akcí spravovaných národními agenturami.

Po registraci obdrží organizace identifikační kód organizace, který může použít při podání žádosti o akreditaci či grant.

K registraci organizace je nutné mít zřízený účet u služby EU-Login.

Více informací o používání platformy je k dispozici v nápovědě online.

Sdílej tuto stránku