Регистриране на организациите

Регистриране на организациите 

Организациите, които желаят да участват в „Еразъм+“, трябва първо да се регистрират. 

Къде да се регистрирате зависи от това дали действието, за което желаете да кандидатствате, се управлява от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) или от национална агенция (моля, вижте страницата на поканата за представяне на предложения на „Еразъм+“ за повече информация).

Дейности, управлявани от изпълнителната агенция

Портал за финансиране и обществени поръчки

Порталът за финансиране и обществени поръчки е мястото, където организациите, желаещи да участват в управлявани от изпълнителната агенция дейности, трябва да се регистрират.

След като се регистрирате, ще получите 9-цифрен идентификационен код на участник (PIC). Този уникален идентификационен код на вашата организация ще се използва за справка от Изпълнителната агенция при всички взаимодействия.

За да се регистрират в портала, потребителите ще трябва да си направят профил в EU Login.

Повече информация за използването на портала е налична в онлайн наръчника на портала. 

Действия, управлявани от националните агенции

Платформата на „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност

Платформата на „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност е мястото, където организациите, желаещи да участват в дейности по „Еразъм+“, управлявани от национални агенции, трябва да се регистрират.

След като се регистрирате, ще получите идентификационен номер на организацията, който можете да използвате при кандидатстване за акредитация или безвъзмездни средства.

За да регистрирате вашата организация, първо трябва да си създадете профил в EU Login.

Повече информация за използването на платформата е налична в онлайн наръчника на портала.

Споделете тази страница