Programhandledning

I programhandledningen står allt du behöver veta om Erasmus+.

Programhandledningen för 2020 finns också som webbversion som är lättare att söka i.

Läs webbversionen Ladda ner pdf

Läs mer

Vad är det?

Programhandledningen (version 3 från den 25.08.2020 med en rättelse från samma datum) är en viktig del av 2020 års ansökningsomgång för Erasmus+ (med en rättelse från den 26 februari 2020).

Organisationer och institutioner som vill söka bidrag måste uppfylla de villkor som beskrivs i handledningen.

I handledningen kan du läsa om

  • programmets prioriteringar
  • vilken verksamhet som kan få stöd
  • hur mycket pengar som finns för olika åtgärder
  • vilka villkor som gäller.

Språkversioner

Programhandledningen finns just nu på följande språk:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  


Om innebörden av olika språkversioner skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen.

Hur söker jag?

Ansökan ska skickas elektroniskt till det nationella programkontoret, via Erasmus+ webbformulär, eller till genomförandeorganet för Erasmus+. Tänk på att bara organisationer kan söka.

Vi håller nu på att ta fram 2020 års webbformulär och tillhörande handlingar. Du hittar dem på de nationella programkontorens eller genomförandeorganets webbplatser, beroende på vilka åtgärder det gäller.

Privatpersoner som vill söka bidrag måste gå genom sin organisation, institution eller skola.

Mer information

Om du behöver mer information för din organisations räkning kan du kontakta programkontoret eller Erasmuskontoret i ditt land eller genomförandeorganet i Bryssel.

Tidigare versioner av handledningen

Här hittar du de tidigare versionerna av programhandledningen för 2020:

Här hittar du de tidigare versionerna av programhandledningen för 2019:

Här hittar du de tidigare versionerna av programhandledningen för 2018:

Här hittar du de tidigare versionerna av programhandledningen för 2017:

Här hittar du de tidigare versionerna av programhandledningen för 2016:

Här hittar du de tidigare versionerna av programhandledningen för 2015 (gäller bara 2015 års ansökningsomgång):

  • Version 1 (6 oktober 2014)
  • Version 2 (23 oktober 2014)
  • Version 3 (14 november 2014)

Programhandledningen för 2014 gäller bara 2014 års ansökningsomgång.

Dela denna sida