Sprievodca programom

Sprievodca programom Erasmus+ je kľúčovým dokumentom na pochopenie tohto programu.

Účastníci a zúčastnené organizácie v ňom nájdu podrobne vysvetlené všetky príležitosti, ktoré ponúka program Erasmus+.

Sprievodca programom na rok 2020 je k dispozícii aj ako online verzia, ktorá ponúka ľahko použiteľný, prístupný formát s jednoduchým vyhľadávaním.

Prečítajte si sprievodcu programom Stiahnuť vo formáte PDF

O dokumente

O čo ide?

Sprievodca programom Erasmus+ (verzia 3 z 25.08.2020), ktorého súčasťou je korigendum z 25.08.2020, je neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie návrhov programu Erasmus+ na rok 2020 a jej korigenda uverejneného 26. februára 2020.

Organizácie a inštitúcie, ktoré majú záujem o finančnú podporu v rámci tejto výzvy, musia spĺňať podmienky účasti a financovania uvedené v sprievodcovi.

V tomto dokumente sú uvedené:

  • informácie o prioritách programu,
  • informácie o podporovaných akciách,
  • informácie o finančných prostriedkoch dostupných pre rôzne akcie,
  • podrobné informácie o účasti.

Dostupné jazykové verzie

Sprievodca programom je dostupný v týchto jazykoch:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  


V prípade protichodných významov medzi jazykovými verziami je smerodajná anglická verzia.

Ako sa prihlásiť?

Organizácie môžu svoje žiadosti predkladať elektronicky národnej agentúre vo svojej krajine, prostredníctvom webovej lokality Erasmus+ Forms, alebo Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Online formuláre prihlášok a súvisiace dokumenty na rok 2020 sa v súčasnosti pripravujú a budú dostupné na webových lokalitách národných agentúr alebo Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v závislosti od príslušnej akcie.

Jednotlivci, ktorí chcú podať žiadosť, by sa mali obrátiť na svoju organizáciu, inštitúciu alebo vzdelávacie zariadenie.

Kde sa dozviete viac?

Organizácie sa v prípade otázok týkajúcich sa postupu môžu obrátiť na národnú agentúru, národnú kanceláriu alebo Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v Bruseli.

Kde nájdete predchádzajúce verzie sprievodcu?

Predchádzajúca verzia programového sprievodcu na rok 2020 obsahuje:

Predchádzajúca verzia programového sprievodcu na rok 2019 obsahuje:

Predchádzajúca verzia programového sprievodcu na rok 2018 obsahuje:

Predchádzajúca verzia programového sprievodcu na rok 2017 obsahuje:

Predchádzajúca verzia programového sprievodcu na rok 2016 obsahuje:

Predchádzajúce verzie sprievodcu programom na rok 2015 (ktoré sa týkajú len výzvy na predkladanie návrhov programu Erasmus+ na rok 2015) nájdete tu:

K dispozícii je takisto sprievodca programom na rok 2014, avšak platí len pre výzvu na predkladanie návrhov programu Erasmus+ na rok 2014.

Zdieľajte túto stránku