Przewodnik po programie

Z przewodnikiem po programie Erasmus+ musi zapoznać się każdy, kto chce zrozumieć program Erasmus+.

Uczestnicy i organizacje uczestniczące znajdą w nim pełne informacje o wszystkich możliwościach, jakie oferuje program Erasmus+.

Przewodnik po programie na 2020 r. jest również dostępny w wersji online, która jest bardziej przyjazna dla użytkownika i w której znacznie łatwiej wyszukiwać informacje.

Zobacz przewodnik po programie Pobierz PDF

Najważniejsze informacje

Co to takiego?

„Erasmus+ – Przewodnik po programie” (wersja 3. z 25.08.2020, zawierająca sprostowanie z 25.08.2020 r.) is an integral part of the stanowi integralną część zaproszenia do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ na rok 2020, które jest ważne wraz ze sprostowaniem opublikowanym 26.02.2020 r.

Organizacje i instytucje ubiegające się o dofinansowanie w ramach tegorocznego zaproszenia do składania wniosków muszą spełniać warunki uczestnictwa i finansowania przedstawione w tym przewodniku.

Dokument ten zawiera informacje na następujące tematy:

  • priorytety programu,
  • wspierane działania,
  • kwoty finansowania dostępne dla poszczególnych działań,
  • szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa.

Jakie wersje językowe są dostępne?

Przewodnik po programie dostępny jest w następujących językach:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  


W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska.

Jak złożyć wniosek?

Organizacje powinny przesyłać wnioski drogą elektroniczną do agencji krajowych, za pośrednictwem strony internetowej Erasmus+ forms, w poszczególnych państwach lub do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Obecnie trwa opracowywanie elektronicznych formularzy wniosków i powiązanych dokumentów na rok 2020 – zostaną one udostępnione na stronach agencji krajowych bądź Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, w zależności od poszczególnych działań.

Osoby, które chciałyby się zgłosić do udziału w programie, powinny zasięgnąć informacji w swojej organizacji, instytucji lub placówce oświatowej.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Organizacje mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat przebiegu procedury, kontaktując się ze swoją agencją krajową, biurem krajowym lub Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli.

Gdzie można znaleźć poprzednie wersje przewodnika?

Przewodnika po programie na 2020 r. obejmuje:

Przewodnika po programie na 2019 r. obejmuje:

Przewodnika po programie na 2018 r. obejmuje:

Poprzednia wersja Przewodnika po programie na 2017 r. obejmuje:

Poprzednia wersja Przewodnika po programie na 2016 r. obejmuje:

Poprzednie wersje przewodnika po programie na rok 2015 (który jest ważny wyłącznie w połączeniu z zaproszeniem do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ na rok 2015) są dostępne poniżej:

Dostępny jest również przewodnik po programie na rok 2014 r., ale jest ważny wyłącznie w połączeniu z zaproszeniem do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ na rok 2014.

Podziel się tą stroną