Programmagids

De Programmagids van Erasmus+ is het belangrijkste document voor iedereen die meer wil weten over het Erasmus+-programma.

Individuele deelnemers en deelnemende organisaties vinden er uitgebreide beschrijvingen van alle activiteiten die Erasmus+ ondersteunt.

U kunt de gids voor 2018 ook online raadplegen in een gebruiksvriendelijker, toegankelijker formaat. Zo vindt u nog makkelijker wat u zoekt.

Lees de programmagids Download het pdf-bestand

Over de gids

Wat is het?

De gecorrigeerde Programmagids 2018 van Erasmus+ van 15/12/2017 is een integrerend deel van de op diezelfde dag verschenen gecorrigeerde oproep tot het indienen van voorstellen.

Als u als organisaties of instelling subsidie wil, moet u voldoen aan de voorwaarden voor deelname en financiering in deze gids.

De gids bevat informatie over:

  • prioriteiten
  • gesubsidieerde acties
  • beschikbare middelen
  • deelnamevoorwaarden

In welke talen bestaat de gids?

De Programmagids is momenteel beschikbaar in de volgende talen:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

 

Als verschillende taalversies elkaar tegenspreken, heeft de Engelse versie voorrang.

Hoe aanvragen?

Organisaties moeten hun aanvraag online indienen bij het nationale agentschap in hun land, met behulp van de online-formulieren voor Erasmus+, of bij het Uitvoerend agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel.

De nodige aanvraagformulieren en documenten voor 2018 worden momenteel voorbereid en verschijnen binnenkort op de websites van de nationale agentschappen of het Uitvoerend agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur, afhankelijk van de acties waar het om gaat.

Individuele personen die een aanvraag willen indienen, moeten contact opnemen met hun organisatie, instituut of onderwijsinstelling.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Enkele belangrijke veranderingen in 2018 zijn:

  • nieuwe mogelijkheden voor Erasmus+-studenten uit het hoger onderwijs om een stage te lopen die gericht is op het verwerven van digitale vaardigheden;
  • het ErasmusPro-initiatief moet de mobiliteit op het gebied van beroepsonderwijs en - opleiding stimuleren;
  • nieuwe uitwisselingsmogelijkheden voor scholen in het kader van de strategische partnerschappen moeten scholen helpen partners te vinden voor samenwerkingsprojecten;
  • de allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden zijn heringevoerd;
  • voor de meeste acties zijn de financieringsregels verfijnd.

Net als in 2017 worden in de hele gids voor 2018 projecten gestimuleerd die sociale inclusie bevorderen (met name van vluchtelingen en migranten) en radicalisering voorkomen.

Waar vind ik meer informatie?

Organisaties die meer willen weten, kunnen contact opnemen met hun nationaal agentschap, nationaal bureau of het Uitvoerend agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur in Brussel.

Waar vind ik vorige versies van de gids?

De vorige versies van de Programmagids 2018 omvatten:

De vorige versies van de Programmagids> om 2017

De vorige versies van de Programmagids 2016 omvatten:

De Programmagids 2015 kunt u ook raadplegen, maar die is alleen van toepassing op voorstellen voor Erasmus+ voor 2015.

U kunt ook nog steeds de Programmagids 2014 raadplegen, maar die is natuurlijk alleen van toepassing op voorstellen voor Erasmus+ voor 2014.

Share this page