Programmas vadlīnijas

Programmas “Erasmus+” vadlīnijās ir būtiska informācija par “Erasmus+”. Tās sniedz iesaistītajām organizācijām un iedzīvotājiem programmas atbalstīto iespēju pilnu sarakstu.

2021. gada programmas vadlīnijas ir pieejamas tiešsaistē lietotājam ērtā un vienkārši pieejamā formātā, kurā būs vieglāk sameklēt vajadzīgo informāciju, kā arī PDF formātā.

Lasīt programmas vadlīnijas Lejupielādēt PDF

Īss apraksts

Par ko ir runa?

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas (3. versija – 2021. gada 12. maija redakcija, kurā iekļauts 2021. gada 12. maija labojums) ir 2021. gada “Erasmus+” uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, kas publicēts 2021. gada 25. martā, un tā labojuma, kas publicēts 2021. gada 1. jūnijā, neatņemama daļa.

Organizācijām un iestādēm, kuras vēlas pieteikties šajā konkursā, jāizpilda vadlīnijās izklāstītie dalības un finansējuma saņemšanas nosacījumi.

Dokumentā sniegta šāda informācija:

  • programmas prioritātes,
  • atbalstītās darbības,
  • dažādām darbībām pieejamais finansējums,
  • sīka informācija par dalību.

Kurās valodās vadlīnijas ir pieejamas?

Programmas vadlīnijas ir pieejams šādās valodās:

bulgāru | čehu | dāņu | vācu | igauņu | grieķu | angļu | spāņu | franču | itāļu | latviešu | lietuviešu | horvātu | ungāru | maltiešu | nīderlandiešu | poļu valodā | portugāļu | rumāņu | slovāku | slovēņu | somu | zviedru |

Ja ir atšķirības starp dažādu valodu versijām, priekšroka dodama versijai angļu valodā.

Kā pieteikties?

Aicinām organizācijas elektroniski iesniegt pieteikumus attiecīgās valsts nacionālajai aģentūrai, “Erasmus+” veidlapu tīmekļvietnē vai Izglītības un kultūras izpildaģentūrai.

Pašlaik tiek sagatavotas 2021. gada tiešsaistes pieteikuma veidlapas un citi dokumenti. Atkarībā no attiecīgajām darbībām tos publicēs nacionālo aģentūru un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras tīmekļvietnēs.

Darbībām, kuras pārvalda Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA), attiecīgos dokumentus (iedalītus pēc darbības veida) varēs iesniegt finansēšanas un konkursu portālā.

Privātpersonām, kuras vēlas pieteikties, jāsazinās ar savu organizāciju, iestādi, skolu vai augstskolu.

Kur uzzināt vairāk?

Organizācijas, kuras vēlas saņemt plašāku informāciju par pieteikšanās procesu, var sazināties ar savas valsts nacionālo aģentūru, nacionālo biroju vai Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru, kas atrodas Briselē.

Kur meklēt iepriekšējās vadlīniju versijas?

2021

2020

2019

2018

2017. gada programmas vadlīniju agrākās versijas:

2016. gada programmas vadlīniju agrākās versijas:

Programmas 2015. gada vadlīniju iepriekšējās versijas (tās attiecas tikai uz 2015. gada "Erasmus+" uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus):

Var iepazīties arī ar programmas 2014. gada vadlīnijām, bet tās attiecas vienīgi uz 2014. gada "Erasmus+" uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

Kopīgot šo lapu