Programmas vadlīnijas

Programmas “Erasmus+” vadlīnijās ir būtiska informācija par “Erasmus+”.

Dalībnieki un iesaistītās organizācijas tajās var iegūt sīku informāciju par visām "Erasmus+" piedāvātajām iespējām.

2020. gada programmas vadlīnijas ir pieejamas arī tiešsaistē lietotājam ērtā un vienkārši pieejamā formātā, kurā būs vieglāk sameklēt vajadzīgo informāciju.

Lasīt programmas vadlīnijas lejupielādēt PDF

Par vadlīnijām

Kas tieši tās ir?

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas (3. versija – 2020. gada 25.08 redakcija, kurā iekļauts 25.08 labojums) ir 2020. gada “Erasmus+” uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus un tā labojuma, kas publicēts 2020. gada 26. februārī, neatņemama daļa.

Organizācijām un iestādēm, kuras vēlas pieteikties šajā konkursā, jāizpilda vadlīnijās izklāstītie dalības un finansējuma saņemšanas nosacījumi.

Dokumentā sniegta šāda informācija:

  • programmas prioritātes,
  • atbalstītās darbības,
  • dažādām darbībām pieejamais finansējums,
  • sīka informācija par dalību.

Valodas, kurās pieejamas vadlīnijas

Programmas vadlīnijas ir pieejams šādās valodās:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  


Pretrunīgu nozīmju gadījumā starp valodu versijām noteicošā ir versija angļu valodā.

Kā pieteikties?

Aicinām organizācijas elektroniski iesniegt pieteikumus attiecīgās valsts aģentūrai, tīmekļa vietnē “Erasmus+” — veidlapas, vai Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai.

Patlaban notiek 2020. gada elektronisko pieteikuma veidlapu un saistīto dokumentu sagatavošana. Šīs veidlapas un dokumenti būs pieejami vai nu valsts aģentūru, vai arī Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras tīmekļa vietnē atkarībā no tā, par kuru darbību ir runa.

Privātpersonām, kuras vēlas pieteikties, jāsazinās ar savu organizāciju, iestādi, skolu vai augstskolu.

Kur uzzināt vairāk?

Organizācijas, kuras vēlas saņemt plašāku informāciju par pieteikšanās procesu, var sazināties ar savu valsts aģentūru, valsts biroju vai Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru, kas atrodas Briselē.

Kur atrast iepriekšējās vadlīniju versijas?

2020. gada programmas vadlīniju agrākās versijas:

2019. gada programmas vadlīniju agrākās versijas:

2018. gada programmas vadlīniju agrākās versijas:

2017. gada programmas vadlīniju agrākās versijas:

2016. gada programmas vadlīniju agrākās versijas:

Programmas 2015. gada vadlīniju iepriekšējās versijas (tās attiecas tikai uz 2015. gada "Erasmus+" uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus):

Var iepazīties arī ar programmas 2014. gada vadlīnijām, bet tās attiecas vienīgi uz 2014. gada "Erasmus+" uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

Bendrinti šį puslapį