Programos vadovas

Programos „Erasmus+“ vadovas yra pagrindinis dokumentas visiems, norintiems kuo daugiau sužinoti apie programą.

Dalyviai ir dalyvaujančios organizacijos jame ras išsamią informaciją apie visas pagal „Erasmus+“ remiamas galimybes.

Skelbiama ir 2018 m. programos vadovo internetinė versija – jos formatas patogesnis naudotojui ir prieinamesnis, tad informaciją vadove rasti lengviau.

Skaityti programos vadovą Parsisiųsdinti PDF formatu

Apie vadovą

Turinys

Programos „Erasmus+“ vadovas yra neatskiriama 2018 m. kvietimo teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“ dalis.

Finansavimui gauti paraiškas teikiančios organizacijos ir institucijos privalo atitikti šiame vadove išdėstytas dalyvavimo ir finansavimo sąlygas.

Dokumente pateikiama informacija apie:

  • programos prioritetus,
  • remiamus veiksmus,
  • įvairiems veiksmams skirtą finansavimą,
  • dalyvavimą.

Kalbos

Programos vadovą šiuo metu galima skaityti šiomis kalbomis:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  


Jeigu versijos skirtingomis kalbomis nesutampa, vadovaujamasi versija anglų kalba.

Kaip teikti paraišką?

Organizacijos gali teikti paraiškas internetu atitinkamų šalių nacionalinėms agentūroms arba Švietimo, svetainėje Erasmus+ forms, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

2018 m. internetinės paraiškų formos ir susiję dokumentai šiuo metu rengiami ir bus pateikiami nacionalinių agentūrų arba Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos svetainėje, nelygu, kokie veiksmai.

Teikti paraiškas norintys asmenys turėtų susisiekti su savo organizacija, institucija arba švietimo įstaiga.

Pagrindiniai pokyčiai

Nuo 2018 m. pagrindiniai pokyčiai yra:

į programos vadovą vėl įtrauktas veiksmas „Sektorių įgūdžių sąjungos“,

pakoreguotos daugumos veiksmų finansavimo taisyklės.

  • papildomos galimybės aukštųjų mokyklų studentams pagal programą „Erasmus +“ atlikti stažuotes, skirtas skaitmeniniams įgūdžiams įgyti,
  • iniciatyva „ErasmusPro“ pagal profesinio rengimo ir mokymo judumo projektus, skirta profesinio rengimo ir mokymo įstaigose besimokančių asmenų judumui ilguoju laikotarpiu skatinti,
  • naujos formos mokyklų mainų partnerystės pagal strateginių partnerysčių sistemą, kad būtų galima padėti mokykloms lengviau prisijunti prie bendradarbiavimo projektų.

Kaip ir 2017 m., 2018 m. programos vadove ypatingas dėmesys skiriamas projektų, kuriais remiama socialinė įtrauktis (visų pirma pabėgėlių ir migrantų), taip pat vykdoma radikalizmo prevencija, skatinimui.

Daugiau informacijos

Organizacijos, pageidaujančios daugiau informacijos apie procedūrą, gali kreiptis į savo nacionalinę agentūrą, nacionalinį biurą arba Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą Briuselyje.

Ankstesnės programos vadovo versijos

2018 m. programos vadovo versijos:

Ankstesnės 2017 m. programos vadovo versijos:

Ankstesnės 2016 m. programos vadovo versijos:

Ankstesnės 2015 m. programos vadovo (kuris tinka tik 2015 m. kvietimui teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“) versijos:

Pateikiamas ir 2014 m. programos vadovas, bet jis tinka tik 2014 m. kvietimui teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“.

Bendrinti šį puslapį