Programos vadovas

Norint suprasti programą „Erasmus+“, labai svarbu susipažinti su programos „Erasmus+“ vadovu.

Dalyviai ir dalyvaujančios organizacijos jame ras išsamią informaciją apie visas pagal „Erasmus+“ remiamas galimybes.

2019 m. programos vadovo PDF versijos jau parengtos visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Internetinė vadovo versija netrukus bus pateikta šiame puslapyje.

Parsisiųsdinti PDF formatu

Apie vadovą

Turinys

Programos „Erasmus+“ vadovas yra neatskiriama 2019 m. kvietimo teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“ dalis.

Finansavimui gauti paraiškas teikiančios organizacijos ir institucijos privalo atitikti šiame vadove išdėstytas dalyvavimo ir finansavimo sąlygas.

Dokumente pateikiama informacija apie:

  • programos prioritetus,
  • remiamus veiksmus,
  • įvairiems veiksmams skirtą finansavimą,
  • dalyvavimą.

Kalbos

Programos vadovą šiuo metu galima skaityti šiomis kalbomis:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  


Jeigu versijos skirtingomis kalbomis nesutampa, vadovaujamasi versija anglų kalba.

Kaip teikti paraišką?

Organizacijos gali teikti paraiškas internetu atitinkamų šalių nacionalinėms agentūroms arba Švietimo, svetainėje Erasmus+ forms, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

2018 m. internetinės paraiškų formos ir susiję dokumentai šiuo metu rengiami ir bus pateikiami nacionalinių agentūrų arba Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos svetainėje, nelygu, kokie veiksmai.

Teikti paraiškas norintys asmenys turėtų susisiekti su savo organizacija, institucija arba švietimo įstaiga.

Daugiau informacijos

Organizacijos, pageidaujančios daugiau informacijos apie procedūrą, gali kreiptis į savo nacionalinę agentūrą, nacionalinį biurą arba Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą Briuselyje.

Bendrinti šį puslapį