Programmijuhend

Erasmus+ programmijuhend on väga oluline programmi mõistmiseks. See annab osalevatele organisatsioonidele ja üksikisikutele põhjaliku ülevaate programmist toetatavate võimaluste kohta.

2021. aasta programmijuhendist on olemas ka kasutajasõbralikum veebiversioon, kust on teavet lihtsam otsida, ning PDF-versioon.

Tutvu programmijuhendiga Laadi alla PDF

Tutvustus

Millega on tegemist?

Erasmus+ programmijuhend (3. versioon 12.05.2021), sh 12/05/2021 parandus, on Erasmus+ 2021. aasta konkursikutse (avaldati 25.03.2021), sh selle paranduse (avaldati 01/06/2021) lahutamatu osa.

Konkursikutse raames toetust taotlevad organisatsioonid ja kõrgkoolid peavad vastama programmijuhendis esitatud osalemis- ja rahastamistingimustele.

Programmijuhend sisaldab järgmist teavet:

  • programmi prioriteedid,
  • toetatavad meetmed,
  • meetmetele antava toetuse suurus,
  • üksikasjalik teave osalemise kohta.

Millistes keeltes on programmijuhend avaldatud?

Programmijuhend on praegu kättesaadav järgmistes keeltes:

bulgaaria | tšehhi | taani | saksa | eesti | kreeka | inglise | hispaania | prantsuse | itaalia | läti | leedu | horvaadi | ungari | malta | hollandi | poola | portugali | rumeenia | slovaki | sloveenia | soome | rootsi |

Vastuolude korral eri keeleversioonide vahel on teiste versioonide suhtes ülimuslik ingliskeelne versioon.

Kuidas taotlust esitada?

Organisatsioonidel palutakse taotlused esitada elektrooniliselt asjaomase riigi riiklikule büroole veebisaidi Erasmus+ näidisvormid kaudu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametile.

2021. aasta veebipõhised taotlusvormid ja nendega seotud dokumendid on praegu ettevalmistamisel. Sõltuvalt asjaomastest meetmetest tehakse need kättesaadavaks kas riiklike büroode või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti veebisaitidel.

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) hallatavate meetmete puhul saab asjaomased dokumendid esitada rahastamisvõimaluste ja hangete portaalis.

Üksikisikud ei saa ise toetust taotleda, vaid peaksid võtma ühendust oma organisatsiooni, asutuse või haridusasutusega.

Kust leida lisateavet?

Lisateabe saamiseks võivad organisatsioonid pöörduda riikliku büroo, riikliku ameti või Brüsselis asuva Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti poole.

Kust leida programmijuhendi eelmisi versioone?

2021

2020

2019

2018

2017. aasta programmijuhendi eelmised versioonid leiate altpoolt:

2016. aasta programmijuhendi eelmised versioonid leiate altpoolt:

Lingid 2015. aasta programmijuhendi eelmiste versioonide juurde (kehtivad ainult Erasmus+ 2015. aasta konkursikutse kohta):

Tutvuda saab ka 2014. aasta programmijuhendiga, kuid see kehtib ainult Erasmus+ 2014. aasta konkursikutse kohta.

Jaga seda lehte