Οδηγός του προγράμματος

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ είναι απαραίτητος για την κατανόηση του Erasmus+.

Οι συμμετέχοντες, οργανισμοί και μεμονωμένα άτομα, μπορούν να βρουν πλήρη στοιχεία σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει το Erasmus+.

Ο οδηγός του προγράμματος 2020 διατίθεται επίσης σε ηλεκτρονική έκδοση, με ευκολότερα προσβάσιμο και πιο εύχρηστο μορφότυπο, ώστε να απλουστευθεί η αναζήτηση πληροφοριών.

Διαβάστε τον οδηγό του προγράμματος Τηλεφορτώστε το αρχείο PDF

Σχετικά με τον οδηγό

Περί τίνος πρόκειται

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ (3η έκδοση της 25/8/2020), που ενσωματώνει το διορθωτικό της 25/8/2020, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Erasmus+ 2020 και του διορθωτικού της, η οποία δημοσιεύτηκε στις 26/2/2020.

Οι οργανισμοί και τα ιδρύματα που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής και χρηματοδότησης που αναφέρονται στον οδηγό.

Το έγγραφο αυτό παρέχει στοιχεία σχετικά με:

  • τις προτεραιότητες του προγράμματος
  • τις δράσεις που υποστηρίζει
  • τη χρηματοδότηση που διατίθεται για τις διάφορες δράσεις
  • τους όρους συμμετοχής.

Ποιες γλωσσικές εκδόσεις είναι διαθέσιμες

Ο οδηγός του προγράμματος είναι προς το παρόν διαθέσιμος στις ακόλουθες γλώσσες:

 

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  


Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι οργανισμοί καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στον εθνικό φορέα της χώρας τους, μέσω του ιστότοπου Erasmus+ forms, ή στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Τα ηλεκτρονικά δελτία υποβολής αιτήσεων και τα σχετικά έγγραφα για το 2020 είναι επί του παρόντος υπό κατάρτιση και θα είναι διαθέσιμα στους ιστότοπους είτε των εθνικών φορέων είτε του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, ανάλογα με τις εκάστοτε δράσεις.

Τα άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να επικοινωνήσουν με τον οργανισμό, το ίδρυμα ή τον εκπαιδευτικό τους φορέα.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Οι οργανισμοί που αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία μπορούν να επικοινωνήσουν με τον εθνικό φορέα ή το εθνικό γραφείο της χώρας τους ή με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού στις Βρυξέλλες.

Πού μπορείτε να βρείτε προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού

Οι προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού του προγράμματος 2020 περιλαμβάνουν:

Οι προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού του προγράμματος 2019 περιλαμβάνουν:

Οι προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού του προγράμματος 2018 περιλαμβάνουν:

Οι προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού του προγράμματος 2017 περιλαμβάνουν:

Οι προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού του προγράμματος 2016 περιλαμβάνουν:

Η 1η έκδοση του οδηγού του προγράμματος 2016 επικαιροποιήθηκε με διορθωτικό στις 15/12/2015. Η σημερινή 2η έκδοση περιλαμβάνει τις αλλαγές που επήλθαν με το διορθωτικό.

Παρακάτω θα βρείτε τις προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού του προγράμματος 2015 (που ισχύουν μόνο για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Erasmus+ 2015):

Μπορείτε να συμβουλευτείτε επίσης τον οδηγό του προγράμματος 2014, ο οποίος όμως ισχύει μόνο για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Erasmus+ 2014.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα