Οδηγός του προγράμματος

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ είναι απαραίτητος για την κατανόηση του Erasmus+. Παρέχει στους συμμετέχοντες οργανισμούς και στα φυσικά πρόσωπα έναν εμπεριστατωμένο κατάλογο με τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα.

Ο οδηγός του προγράμματος για το 2021 διατίθεται σε ηλεκτρονική έκδοση, με πιο εύχρηστο και ευκολότερα προσβάσιμο μορφότυπο, ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση πληροφοριών, αλλά και σε έκδοση pdf.

Τι περιλαμβάνει ο Οδηγός Προγράμματος Tηλεφόρτωση

Σχετικά

Περί τίνος πρόκειται;

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ (3η έκδοση της 12/5/2021), που ενσωματώνει το διορθωτικό της 12/5/2021, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Erasmus+ 2021, που δημοσιεύτηκε στις 25/3/2021 και του διορθωτικού της, που δημοσιεύτηκε στις 1/6/2021.

Οι οργανισμοί και τα ιδρύματα που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής και χρηματοδότησης που αναφέρονται στον οδηγό.

Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

  • τις προτεραιότητες του προγράμματος,
  • τις δράσεις που λαμβάνουν στήριξη,
  • τη χρηματοδότηση που διατίθεται για τις διάφορες δράσεις,
  • τους όρους συμμετοχής.

Ποιες γλωσσικές εκδόσεις είναι διαθέσιμες;

Ο οδηγός του προγράμματος είναι προς το παρόν διαθέσιμος στις ακόλουθες γλώσσες:

Βουλγαρικά | Τσεχικά | Δανικά | Γερμανικά: Εσθονικά: Ελληνικά: Αγγλικά | Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Λετονικά | Λιθουανικά | Κροατικά | Ουγγρικά | Μαλτέζικα | Ολλανδικά | Πολωνικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Σλοβακικά | Σλοβενικά | Φινλανδικά | Σουηδικά

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των δύο γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση του οδηγού.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Οι οργανισμοί καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις στον εθνικό φορέα της χώρας τους μέσω του ιστότοπου με τα έντυπα αίτησης για το Erasmus+ ή στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Τα έντυπα ηλεκτρονικής αίτησης για το 2021 και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της προετοιμασίας. Ανάλογα με τις σχετικές δράσεις, αυτά θα είναι διαθέσιμα στους ιστότοπους είτε των εθνικών φορέων είτε του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Για τις δράσεις που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA), τα σχετικά έγγραφα για κάθε δράση είναι έτοιμα προς υποβολή στη διαδικτυακή πύλη για ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολή προσφορών.

Τα άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να επικοινωνήσουν με τον οργανισμό, το ίδρυμα ή τον εκπαιδευτικό φορέα τους.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Οι οργανισμοί που αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία μπορούν να επικοινωνήσουν με τον εθνικό φορέα ή το εθνικό γραφείο της χώρας τους ή με τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στις Βρυξέλλες.

Πού μπορώ να βρω προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού;

2021

2020

2019

2018

Οι προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού του προγράμματος 2017 περιλαμβάνουν:

Οι προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού του προγράμματος 2016 περιλαμβάνουν:

Παρακάτω θα βρείτε τις προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού του προγράμματος 2015 (που αφορούν μόνο την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Erasmus+ 2015):

Μπορείτε να συμβουλευτείτε επίσης τον οδηγό του προγράμματος 2014, ο οποίος είναι διαθέσιμος, αλλά αφορά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Erasmus+ 2014.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα