Příručka k programu

Příručka k programu Erasmus+ je nezbytná k porozumění toho, jak program funguje. Poskytuje zúčastněným organizacím a jednotlivcům komplexní seznam příležitostí, které se z programu podporují.

Příručka k programu na rok 2021 je k dispozici ve formátu PDF i v online verzi, jejíž formát vám umožní se lépe zorientovat a rychleji najít, co hledáte.

Příručka k programu k nahlédnutíStáhnout PDF

Základní informace

O co se jedná?

Příručka k programu Erasmus+ (verze č. 1 z 25. března 2021) tvoří nedílnou součást výzvy k předkládání návrhů v rámci programu v roce 2021, která byla zveřejněna 25. března 2021.

Organizace a instituce, které chtějí získat v rámci této výzvy finanční prostředky, musí splňovat podmínky účasti a financování uvedené v této příručce.

Dokument obsahuje:

  • informace o prioritách programu
  • informace o podporovaných typech činností
  • informace o finančních prostředcích vyčleněných na různé činnosti
  • podrobné informace o podmínkách účasti

Ve kterých jazycích je k dispozici?

Příručka k programu Erasmus+ se v současné době překládá. Jakmile bude překlad hotov, budou příslušné jazykové verze zveřejněny zde.

V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi.

Jak podat přihlášku?

Organizace podávají žádost online u národní agentury příslušné země, a to prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách programu, nebo u Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu.

Online formuláře žádostí pro rok 2021 a související dokumenty se v současné době připravují. Budou dostupné buď na internetových stránkách národních agentur nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu, a to v závislosti na tom, o jakou akci se konkrétně jedná.

Příslušné dokumenty pro jednotlivé akce spravované Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu (EACEA) budou zveřejněny a zpřístupněny k předkládání žádostí na portálu pro financování a nabídková řízení (Funding and Tender Opportunities Portal) od 14. dubna 2021.

Jednotlivci, kteří se chtějí do programu přihlásit, by se měli obrátit na svou organizaci nebo vzdělávací či jinou instituci.

Chcete se dozvědět více?

Organizace, které mají zájem o další informace, jak postupovat, se mohou obracet na svou národní agenturu, národní kancelář nebo na Evropskou výkonnou agenturu pro vzdělávání a kulturu v Bruselu.

Kde najít předešlé verze příručky k programu?

Předchozí verze Příručky k programu na rok 2020 jsou k dispozici níže:

Předchozí verze Příručky k programu na rok 2019 jsou k dispozici níže:

Předchozí verze Příručky k programu na rok 2018 jsou k dispozici níže:

Předchozí verze Příručky k programu na rok 2017 jsou k dispozici níže:

Předchozí verze Příručky k programu na rok 2016 jsou k dispozici níže:

Předchozí verze Příručky k programu na rok 2015, které se vztahují pouze na výzvu k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ na rok 2015, jsou k dispozici níže:

Příručka k programu pro rok 2014 (tj. Průvodce programem Erasmus+) je rovněž k dispozici, ale vztahuje se pouze na výzvu k předkládání návrhů z roku 2014.

Sdílej tuto stránku