Příručka k programu Erasmus+

Příručka programu Erasmus+ je nezbytná k porozumění toho, jak program funguje.

Účastníci a zúčastněné organizace tam najdou údaje o všech příležitostech, které program Erasmus+ nabízí.

Příručka k programu na rok 2020 je rovněž k dispozici v online verzi, jejíž formát vám umožní se lépe zorientovat a rychleji najít, co hledáte.

Příručka k programu k nahlédnutí Stáhnout PDF

Informace o příručce

K čemu slouží?

Příručka k programu Erasmus+ (verze č. 2 ze dne 26.2.2020, obsahující opravu z 26.2.2020) je nedílnou součástí výzvy k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ na rok 2016 a její opravy zveřejněné 26.2.2020.

Organizace a instituce, které chtějí získat v rámci této výzvy finanční prostředky, musí splňovat podmínky účasti a financování uvedené v této příručce.

Ta obsahuje:

  • informace o prioritách programu
  • informace o podporovaných typech činností
  • informace o finančních prostředcích vyčleněných na různé činnosti
  • podrobné informace o podmínkách účasti

Které jazykové verze jsou k dispozici?

Příručka je nyní k dispozici v těchto jazycích:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv

V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi.

Jak podat žádost o prostředky z programu?

Organizace podávají žádost online u národní agentury, podat žádost online na stránkách formuláři programu Erasmus+, příslušné země nebo u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

V současné době se připravují online formuláře žádostí pro rok 2020 a související dokumenty. Budou dostupné buď na internetových stránkách národních agentur, anebo Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (podle toho, o jakou akci konkrétně jde).

Jednotlivci, kteří se chtějí do programu přihlásit, by se měli obrátit na svou organizaci nebo vzdělávací či jinou instituci.

Chcete se dozvědět více?

Organizace, které mají zájem o další informace, jak postupovat, se mohou obracet na svou národní agenturu, národní kancelář nebo na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v Bruselu.

Kde najít předešlé verze příručky k programu?

Předchozí verze Příručky k programu na rok 2020 jsou k dispozici níže:

Předchozí verze Příručky k programu na rok 2019 jsou k dispozici níže:

Předchozí verze Příručky k programu na rok 2018 jsou k dispozici níže:

Předchozí verze Příručky k programu na rok 2017 jsou k dispozici níže:

Předchozí verze Příručky k programu na rok 2016 jsou k dispozici níže:

Předchozí verze Příručka k programu na rok 2015, které se vztahují pouze na výzvu k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ na rok 2015, jsou k dispozici níže:

Příručka k programu pro rok 2014 (tj. Průvodce programem Erasmus+) je rovněž k dispozici, ale vztahuje se pouze na výzvu k předkládání návrhů z roku 2014.

Sdílej tuto stránku