Ръководство за програмата

Ръководството за програма „Еразъм+“ е основният документ за информация за всеки, който би желал да се запознае по-подробно с програмата.

Участниците и участващите организации могат да намерят подробна информация за всички възможности, подкрепяни с програмата.

Ръководството за програмата за 2018 г. е достъпно и под формата на онлайн версия, която е по-лесна за използване и търсене на информация.

Към Ръководството за програмата Изтегляне във формат PDF

За ръководството

За какво става въпрос?

Ръководството за програма „Еразъм+“ е неразделна част от поканата за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2018 г.

Организациите и институциите, които искат да кандидатстват за финансиране в рамките на тази покана, трябва да отговарят на условията за участие и финансиране, посочени в ръководството.

Ръководството съдържа информация за:

  • приоритетите на програмата;
  • действията, които ще се подкрепят;
  • наличното финансиране за различните действия;
  • критериите за участие.

Какви езикови версии са налични?

Ръководството за програмата е достъпно на следните езици:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  


В случай на противоречие между отделни езикови версии, версията на английски език има предимство!

Как да кандидатствате?

Организациите се приканват да подават онлайн заявления до съответната национална агенция, чрез формуляр на уебсайта на Еразъм+, или до Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Онлайн формулярите за кандидатстване за 2018 г. и свързаните с тях документи се изготвят в момента и ще бъдат достъпни или на уебсайтовете на националните агенции, или на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура в зависимост от съответните действия.

Физически лица, които желаят да кандидатстват, трябва да се свържат със своята организация, институция или учебно заведение.

Какви са основните промени?

Основните промени за 2018 г. включват:

  • Допълнителни възможности за студентите по „Еразъм+“ да участват в стажове, насочени към придобиване на цифрови умения;
  • Инициативата ErasmusPro в рамките на проектите за мобилност в ПОО с цел засилване на дългосрочната мобилност на учащите в тази област;
  • Нов формат „Партньорства за обмен между училища“ в рамките на стратегическите партньорства, за да се помогне на училищата по-добре да се ориентират в проектите за сътрудничество;
  • Действието „Секторни алианси на уменията“ е въведено отново в ръководството за програмата;
  • Правилата за финансиране за повечето действия са прецизирани;

Както и през 2017 г., в ръководството за програмата за 2018 г. се обръща особено внимание на насърчаването на проекти, които са в подкрепа на социалното приобщаване (особено на бежанци и мигранти), както и на предотвратяването на радикализацията.

Къде можете да намерите повече информация?

Свържете се със съответната национална агенция, национално бюро или Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура в Брюксел.

Къде можете да намерите предишни версии на ръководството?

Предишните версии на ръководството за програмата за 2018 г. включват:

Предишните версии на ръководството за програмата за 2017 г. включват:

Предишните версии на ръководството за програмата за 2016 г. включват:

Предишните версии на ръководството за програмата от 2015 г. (което важи само за поканата за представяне на предложения по Еразъм+ за 2015 г.) са достъпни по-долу:

Можете да видите и ръководството за програмата за 2014 г., но то се отнася само до поканата за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2014 г.

Споделете тази страница