Ръководство за програмата

Ръководството за програма „Еразъм+“ съдържа съществена информация за „Еразъм+“.

Участниците и участващите организации могат да намерят подробна информация за всички възможности, подкрепяни с програмата.

Ръководството за програмата за 2019 г. е достъпно и под формата на онлайн версия, която е по-лесна за използване и търсене на информация.

Към Ръководството за програмата Изтегляне във формат PDF

За ръководството

За какво става въпрос?

Ръководството за програма „Еразъм+“ е неразделна част от поканата за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2019 г.

Организациите и институциите, които искат да кандидатстват за финансиране в рамките на тази покана, трябва да отговарят на условията за участие и финансиране, посочени в ръководството.

Ръководството съдържа информация за:

  • приоритетите на програмата;
  • действията, които ще се подкрепят;
  • наличното финансиране за различните действия;
  • критериите за участие.

Какви езикови версии са налични?

Ръководството за програмата е достъпно на следните езици:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  


В случай на противоречие между отделни езикови версии, версията на английски език има предимство!

Как да кандидатствате?

Организациите се приканват да подават онлайн заявления до съответната национална агенция, чрез формуляр на уебсайта на Еразъм+, или до Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Онлайн формулярите за кандидатстване за 2019 г. и свързаните с тях документи се изготвят в момента и ще бъдат достъпни или на уебсайтовете на националните агенции, или на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура в зависимост от съответните действия.

Физически лица, които желаят да кандидатстват, трябва да се свържат със своята организация, институция или учебно заведение.

Къде можете да намерите повече информация?

Свържете се със съответната национална агенция, национално бюро или Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура в Брюксел.

Споделете тази страница