Przewodnik po programie na rok 2016

Przewodnik po programie Erasmus+ przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć gruntowną wiedzę na temat programu Erasmus+.

Ta wersja przewodnika odnosi się wyłącznie do zaproszenia do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ na rok 2016. Informacje na temat najnowszej wersji przewodnika znajdują się na stronie poświęconej przewodnikowi.

Dostępna jest również tabela z orientacyjnymi kwotami finansowania w przypadku niektórych działań scentralizowanych.

Kalkulator odległości

O przewodniku

Czego dotyczy przewodnik?

Erasmus+ – Przewodnik po programie” (wersja 2 z 7 stycznia 2016 r. zawierająca sprostowanie z 15 grudnia) stanowił integralną część zaproszenia do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ na rok 2016, które jest ważne wraz ze sprostowaniem opublikowanym 22.10.2015 r.

Dokument ten zawiera informacje na następujące tematy:

  • priorytety programu
  • wspierane działania
  • kwoty finansowania dostępne dla poszczególnych działań
  • szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa.

Jakie wersje językowe są dostępne?

Przewodnik po programie na 2016 r. dostępny jest w następujących językach:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Jakie są najważniejsze zmiany?

Najważniejsze zmiany w porównaniu z rokiem 2015 obejmują:

  • nowe możliwości w zakresie mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (organizacje mogą składać wnioski dotyczące projektów mobilności bez względu na to, czy posiadają kartę jakości w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego)
  • bardziej ukierunkowane partnerstwa strategiczne (wyraźniejsze rozróżnienie między projektami wspierającymi innowacje a projektami wspierającymi wymianę dobrych praktyk)
  • zmieniony format sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych: dwa aspekty wspierające określanie potrzeb oraz kształtowanie i realizację programu kształcenia i szkolenia zawodowego
  • nowe możliwości w obszarze sportu: współpraca partnerska na mniejszą skalę.

W całym przewodniku szczególny nacisk położony był na promowanie projektów wspierających włączenie społeczne (zwłaszcza uchodźców i imigrantów), jak również zapobieganie radykalizacji postaw.

Gdzie można znaleźć poprzednie wersje przewodnika?

Wersja 1 przewodnika po programie na rok 2016 została zaktualizowana sprostowaniem z 15.12.2015 r. Obecna wersja – wersja 2 – obejmuje zmiany zawarte w sprostowaniu.

Poprzednie wersje przewodnika po programie na rok 2015 (który jest ważny wyłącznie w połączeniu z zaproszeniem do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ na rok 2015) są dostępne poniżej:

Dostępny jest również przewodnik po programie na rok 2014 r., ale jest ważny wyłącznie w połączeniu z zaproszeniem do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ na rok 2014.

Podziel się tą stroną