Plattformar och nätverk

Erasmus+ finansierar initiativ som bidrar med den expertis som behövs för att genomföra programmet.

Det kan vara organ som tar fram information och analyser, som Eurydicenätverket, eller samarbetsplattformar för lärare, som eTwinning.

Besök och utforska

Projektdatabasen för Erasmus+

Databasen innehåller information om projekt som finansierats genom Erasmus+, projektens resultat och exempel på god praxis och särskilt lyckade projekt. Här finns också information om projektansvariga organisationer, som kanske kan bli framtida partner för andra som vill delta i Erasmus+.

Läs mer

Eurydicenätverket

Eurydice är ett nätverk som bildats av EU-kommissionen och medlemsländerna för att främja det europeiska utbildningssamarbetet. Alla EU-länder är med i Eurydice, tillsammans med några andra länder som deltar i Erasmus+. Eurydice ska bidra till bättre utbildning genom att informera om europeisk utbildningspolitik och praxis. Man beskriver de nationella utbildningssystemen, gör jämförande studier och tar fram indikatorer och statistik.

Läs mer

eTwinning

eTwinning är ett skolnätverk där lärare, skolledare, bibliotekarier och annan skolpersonal i Europa kan diskutera, samarbeta, utveckla projekt och utbyta erfarenheter med varandra. 

Läs mer

Eurodesk

Eurodesk är en av de bästa källorna för information om utbytesmöjligheter för unga. Eurodesk har kontor i 34 länder och erbjuder också utbildning för informatörer, både lokala kurser och internationella träffar.

Läs mer

Salto-Youth

Salto-Youth är ett nätverk av centrum som erbjuder icke-formell utbildning för ungdomsledare och andra som arbetar med unga. Man anordnar också utbildning och nätverksaktiviteter för stödorganisationer och de nationella programkontoren.

Läs mer

School Education Gateway

School Education Gateway finns på 23 språk och är en plattform för lärare, skolor, experter och andra som vill läsa om utbildningspolitik, nyheter, trender, artiklar, nationella initiativ, insatser för skolan, samarbetsprojekt, bästa praxis eller andra resurser.

Läs mer

Epale – webbplattform för vuxenutbildning i Europa

Epale är en flerspråkig öppen plattform för lärare, utbildare, forskare, akademiker, beslutsfattare och andra som arbetar med vuxenutbildning i Europa.

Läs mer

Dela denna sida