Platforme in mreže

Program Erasmus+ financira pobude, ki zagotavljajo strokovno znanje za izvajanje programa.

Pobude so lahko v različnih oblikah, denimo mreža Eurydice analizira in zagotavlja informacije ali spletna platforma eTwinning, ki povezuje učitelje po vsej Evropi.

Obiščite in si poglejte

Platforma za rezultate projektov Erasmus+

Platforma zajema projekte, financirane s sredstvi programa Erasmus+, vključno z rezultati teh projektov, če so na voljo, dobrimi praksami in zgodbami o uspehu. Platforma vsebuje tudi informacije o organizacijah, pristojnih za te projekte in napotke za partnerje, ki jih zanima sodelovanje v programu Erasmus+.

Več ...

Mreža Eurydice

Eurydice je mreža, ki so jo ustanovile Evropska komisija in države članice za podporo in spodbujanje evropskega sodelovanja na področju izobraževanja. Članice mreže so vse države članice EU in nekatere države zunaj EU, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Mreža si prizadeva izboljšati izobraževalne sisteme v Evropi s pripravo kakovostnih informacij o politiki in ukrepih na področju izobraževanja. V ta namen zagotavlja opise nacionalnih izobraževalnih sistemov, primerjalne študije, kazalnike in statistike.

Več ...

Program eTwinning

Program eTwinning je platforma za šolsko osebje (učitelji, ravnatelji, knjižničarji itd.) iz sodelujočih evropskih držav, ki omogoča komuniciranje, pripravo in izmenjavo projektov ter sodelovanje v evropski učni skupnosti. 

Več ...

Portal Eurodesk

Portal Eurodesk ponuja celovite in brezplačne informacije o možnostih za mobilnost na področju izobraževanja. Portal tudi zagotavlja podporo v 34 državah ter možnosti usposabljanja v mednarodnem okolju.

Več ...

Centri SALTO:YOUTH

Mreža centrov SALTO:YOUTH zagotavlja možnosti priložnostnega učenja za mladinske delavce in mlade voditelje. Pripravlja tudi dejavnosti usposabljanja in mreženja, namenjene podpornim organizacijam v okviru programa Erasmus+.

Več ...

Portal School Education Gateway

Portal je namenjen učiteljem, šolam, strokovnjakom in drugim v šolstvu in jim ponuja informacije v 23 jezikih o evropski politiki na področju šolstva, novosti, predstavlja trende, strokovne članke ter informacije o nacionalnih ukrepih, dejavnostih za šole, področjih sodelovanja, najboljših praksah na področju izobraževanja in dodatne vire.

Več ...

ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE)

EPALE je večjezična odprta platforma, namenjena učiteljem, predavateljem, raziskovalcem, akademikom, snovalcem politik in drugim, ki se poklicno ukvarjajo z izobraževanjem odraslih v Evropi.

Več ...

Dajte v skupno rabo to stran