Platforme și rețele

Erasmus+ finanțează inițiative care îmbunătățesc capacitatea organizațiilor de a pune în aplicare programul.

Poate fi vorba de organizații care realizează analize și difuzează informații, cum ar fi rețeaua Eurydice, sau de platforme colaborative on-line, cum ar fi eTwinning, care fac legătura între profesori din toată Europa.

Descoperiți rețelele și platformele finanțate

Platforma de prezentare a rezultatelor proiectului Erasmus+

Platforma prezintă proiectele finanțate de Erasmus+ și rezultatele acestora, precum și o serie de bune practici și povești de succes. De asemenea, enumeră organizațiile responsabile de aceste proiecte, fapt care facilitează selectarea unor posibili parteneri pentru cei interesați să participe la Erasmus+.

Detalii

Eurydice

Rețeaua Eurydice a fost înființată de Comisia Europeană și de statele membre pentru a sprijini și facilita cooperarea europeană în domeniul educației. Ea include toate statele membre ale UE, precum și câteva țări terțe care participă la programul Erasmus+. Prin faptul că furnizează informații de calitate despre politicile și practicile din domeniul educației, rețeaua contribuie la îmbunătățirea sistemelor de învățământ. În același timp, Eurydice conține descrieri ale sistemelor naționale de educație, studii comparative, indicatori și statistici.

Detalii

eTwinning

eTwinning este o platformă care îi permite personalului din școlile din țările europene implicate să comunice, să colaboreze, să dezvolte proiecte, să facă schimb de informații și să devină parte a unei comunități europene de învățare. 

Detalii

Eurodesk

Eurodesk este una dintre cele mai ample și accesibile surse de informații gratuite despre posibilitățile de mobilitate în domeniul educațional. În același timp, Eurodesk furnizează sprijin național în 34 de țări și prezintă posibilități de formare într-un mediu internațional.

Detalii

SALTO-YOUTH

SALTO-YOUTH este o rețea de centre care furnizează resurse de învățare non-formală pentru animatorii socioeducativi și organizează activități de formare și relaționare în sprijinul organizațiilor și al agențiilor naționale implicate în programul Erasmus+.

Detalii

School Education Gateway

School Education Gateway este o platformă dedicată profesorilor, școlilor, experților și, în general, tuturor celor implicați în învățământul școlar. Pe lângă articolele despre politica europeană în domeniul educației, site-ul publică știri, tendințe, articole scrise de experți, inițiative naționale, acțiuni pentru școli, domenii de interacțiune, bune practici din cadrul proiectelor educaționale. Site-ul trimite și la alte surse de informații și este disponibil în 23 de limbi.

Detalii

Platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa (EPALE)

EPALE este o comunitate multilingvă deschisă tuturor profesorilor, formatorilor, cercetătorilor, factorilor de decizie politică și oricăror alte categorii de persoane implicate în capacitate profesională în învățământul pentru adulți din Europa.

Detalii

Distribuie această pagină