Platformy i sieci

Ze środków Erasmus+ finansowane są też inicjatywy, które zapewniają zaplecze wiedzy specjalistycznej konieczne do wdrażania programu.

Obejmuje to organy sporządzające analizy i zestawiające informacje, takie jak sieć Eurydice, a także internetowe platformy ułatwiające współpracę, takie jak platforma eTwinning dla nauczycieli z całej Europy.

Zobacz i porównaj

Platforma z wynikami projektów Erasmus+

Platforma zawiera informacje o projektach finansowanych z programu Erasmus+, w tym informacje na temat ich wyników (jeśli są dostępne), a także opisy wybranych dobrych praktyk i przykłady wzorcowych projektów. Platforma zawiera również informacje na temat organizacji odpowiedzialnych za te projekty, wśród których podmioty zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ mogą poszukać partnerów do współpracy.

Więcej informacji

Eurydice

Eurydice to sieć, którą stworzyły Komisja Europejska i państwa członkowskie po to, by wspierała współpracę w Europie w obszarze edukacji. Do Eurydice należą wszystkie kraje UE, a także część krajów spoza UE, które uczestniczą w programie Erasmus+. Eurydice pomaga usprawniać systemy szkolnictwa w Europie poprzez dostarczanie wysokiej jakości informacji na temat polityki i praktyk w dziedzinie edukacji. Udostępnia również opisy krajowych systemów kształcenia, analizy porównawcze, wskaźniki i statystyki.

Więcej informacji

eTwinning

eTwinning to platforma dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów, bibliotekarzy itp.), za pośrednictwem której mogą oni kontaktować się ze sobą, nawiązywać współpracę, przygotowywać wspólne projekty i dzielić się doświadczeniami. Platforma jest dostępna dla szkół mających siedzibę w europejskich krajach uczestniczących w programie. 

Więcej informacji

Sieć Eurodesk

Eurodesk to jedno z najobszerniejszych źródeł bezpłatnych informacji na temat możliwości podjęcia nauki za granicą. Eurodesk udziela również wsparcia w 34 krajach, a także organizuje szkolenia w międzynarodowym środowisku.

Więcej informacji

Centra zasobów SALTO

SALTO to sieć centrów współpracy udostępniających materiały do uczenia się pozaformalnego osobom pracującym z młodzieżą i liderom grup młodzieżowych. Sieć zajmuje się również organizacją szkoleń przeznaczonych dla organizacji i agencji krajowych biorących udział w programie Erasmus+ oraz pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów między nimi.

Więcej informacji

Platforma School Education Gateway

School Education Gateway to platforma internetowa dla nauczycieli, szkół, ekspertów i innych osób pracujących w sektorze edukacji. Można tu znaleźć informacje o europejskiej polityce w dziedzinie edukacji, o aktualnych wydarzeniach i tendencjach, opinie ekspertów, opisy krajowych inicjatyw, projektów dla szkół, możliwości interakcji i najlepszych rozwiązań stosowanych podczas realizacji projektów edukacyjnych, a także inne materiały. Treści są dostępne w 23 językach.

Więcej informacji

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE)

EPALE to wielojęzyczna, ogólnodostępna społeczność nauczycieli, szkoleniowców, badaczy, pracowników akademickich, polityków i innych osób zawodowo związanych z uczeniem się dorosłych w całej Europie.

Więcej informacji

Podziel się tą stroną