Platformas un tīkli

Programma “Erasmus+” finansē iniciatīvas, kas sniedz programmas īstenošanai vajadzīgās speciālās zināšanas.

Tās var būt struktūras, kas sniedz analīzi un rada informāciju, kā tīkls “Eurydice” vai tiešsaistes sadarbības platformas, piemēram, “eTwinning”, kas savieno skolotājus visā Eiropā.

Ienākt un izpētīt

“ERASMUS+” projekta rezultātu platforma

Šī platforma ir programmas “Erasmus+” finansēto projektu (ieskaitot informāciju par to rezultātiem, ja tāda ir pieejama) krātuve, un tajā ir pieejama arī paraugprakses piemēru un veiksmes stāstu izlase. Tajā atrodama arī informācija par organizācijām, kas ir atbildīgas par šiem projektiem, – tas ļauj atrast iespējamus nākotnes partnerus tiem, kurus interesē dalība programmā “Erasmus+”.

Uzzināt vairāk

“Eurydice”

“Eurydice” ir tīkls, ko izveidojusi Eiropas Komisija un dalībvalstis, lai atbalstītu un atvieglotu sadarbību izglītības jomā Eiropā. Tīklā “Eurydice” piedalās visas dalībvalstis, kā arī dažas valstis, kas nav Eiropas Savienībā, bet piedalās programmā “Erasmus+”. “Eurydice” palīdz uzlabot izglītības sistēmas Eiropā, sniedzot kvalitatīvu informāciju par izglītības politiku un praksi. Tajā sniegti valstu izglītības sistēmu apraksti, salīdzinošie pētījumi, indikatori un statistika.

Uzzināt vairāk

“eTwinning”

“eTwinning” piedāvā platformu attiecīgo ES valstu skolu personālam (skolotājiem, skolu direktoriem, bibliotekāriem utt.), kas viņiem sniedz iespēju sazināties, sadarboties, izstrādāt projektus, apmainīties ar pieredzi un iesaistīties Eiropas mācību kopienā. 

Uzzināt vairāk

“Eurodesk”

“Eurodesk” ir viens no visaptverošākajiem un pieejamākajiem avotiem, kurā atrodama brīvi pieejama informācija par mobilitātes iespējām mācību nolūkos. “Eurodesk” arī sniedz valsts līmeņa atbalstu 34 valstīs, kā arī piedāvā apmācības iespējas starptautiskā vidē.

Uzzināt vairāk

“SALTO-YOUTH”

“SALTO-YOUTH” ir centru tīkls, kas sniedz neformālas mācīšanās resursus speciālistiem, kuri strādā ar jauniešiem, un jauniešu pārstāvjiem, kā arī organizē apmācības un tīklošanās pasākumus, lai atbalstītu organizācijas un valsts aģentūras, kas piedalās programmā “Erasmus+”.

Uzzināt vairāk

“School Education Gateway”

“School Education Gateway” ir vienots kontaktpunkts skolotājiem, skolām, speciālistiem un citiem, kas strādā skolu izglītības jomā. Tajā atrodama informācija par Eiropas izglītības politiku, jaunumi, tendences, speciālistu raksti, valstu iniciatīvas, iniciatīvas skolām, mijiedarbības jomas, izglītības projektu paraugprakse un papildu resursi, kas pieejami 23 valodās.

Uzzināt vairāk

Elektroniskā platforma pieaugušo izglītībai Eiropā (EPALE)

EPALE ir daudzvalodu atvērtas dalības kopiena skolotājiem, pasniedzējiem, apmācību vadītājiem, pētniekiem, akadēmiskajām aprindām, politikas veidotājiem un citiem pieaugušo izglītības un apmācības speciālistiem no visas Eiropas.

Uzzināt vairāk

Kopīgot šo lapu