Platformos ir tinklai

Pagal programą „Erasmus+“ finansuojamos iniciatyvos, suteikiančios programai įgyvendinti būtinų žinių.

Tai gali būti analizę ir informaciją teikiančios struktūros, tokios kaip tinklas „Eurydice“, arba internetinės bendradarbiavimo platformos, tokios kaip „eTwinning“, suburianti mokytojus iš visos Europos.

Apsilankykite ir patyrinėkite

„Erasmus+“ projektų rezultatų platforma

Ši platforma – tai pagal programą „Erasmus+“ finansuotų projektų saugykla, kurioje pateikiama informacija apie tų projektų rezultatus, kai ji turima, bei gerosios patirties ir sėkmės istorijų pavyzdžių. Platformoje taip pat pateikiama informacijos apie organizacijas, kurios atsakingos už tuos projektus, tad norintieji dalyvauti programoje „Erasmus+“ joje gali rasti galimų būsimų partnerių.

Daugiau informacijos

„Eurydice“

Tinklą „Eurydice“ Europos Komisija ir valstybės narės sukūrė siekdamos paremti ir palengvinti Europos šalių bendradarbiavimą švietimo srityje. Tinklui priklauso visos ES valstybės narės ir kelios programoje „Erasmus+“ dalyvaujančios ne ES valstybės. Tinklas „Eurydice“ padeda tobulinti Europos švietimo sistemas teikdamas kokybišką informaciją apie švietimo politiką ir praktiką. Jis teikia nacionalinių švietimo sistemų aprašymus, lyginamąsias studijas, rodiklius ir statistinius duomenis.

Daugiau informacijos

„eTwinning“

Platformoje „eTwinning“ dalyvaujančių Europos šalių mokyklų darbuotojai (mokytojai, direktoriai, bibliotekininkai ir kt.) gali bendrauti, bendradarbiauti, rengti projektus, dalytis patirtimi ir būti Europos mokymosi bendruomenės dalimi. 

Daugiau informacijos

„Eurodesk“

Tinklas „Eurodesk“ yra vienas iš išsamiausių ir prieinamiausių nemokamos informacijos apie judumo mokymosi tikslais galimybes šaltinių. Tinklas taip pat teikia nacionalinę paramą 34 šalyse ir tobulinimosi galimybių tarptautinėje aplinkoje.

Daugiau informacijos

SALTO-YOUTH

Šis centrų tinklas teikia neformaliojo mokymosi išteklių su jaunimu dirbantiems asmenims ir jaunimo lyderiams ir organizuoja mokymosi bei ryšių mezgimo veiklą, kad padėtų programoje „Erasmus+“ dalyvaujančioms organizacijoms ir nacionalinėms agentūroms.

Daugiau informacijos

„School Education Gateway“

Portalas „School Education Gateway“ veikia vieno langelio principu ir yra skirtas mokytojams, mokykloms, specialistams ir kitiems mokyklinio ugdymo srities subjektams. Jame pristatoma Europos švietimo politika, naujienos, tendencijos, specialistų straipsniai, nacionalinės iniciatyvos, mokykloms skirtos priemonės, sąveikos sritys, švietimo projektai, geriausios patirties pavyzdžiai ir teikiama papildomų išteklių 23 kalbomis.

Daugiau informacijos

Europos suaugusiųjų mokymosi e. platforma (EPALE)

EPALE – tai daugiakalbė dėstytojų, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojų, mokslininkų, akademinio pasaulio atstovų, politikos formuotojų ir visų kitų suaugusiųjų švietimo srities profesionalų iš visos Europos, bendruomenė. Narystė joje yra atvira.

Daugiau informacijos

Bendrinti šį puslapį