Ardáin agus líonraí

Maoiníonn Erasmus+ tionscnaimh a sholáthraíonn saineolas riachtanach chun an clár a chur chun feidhme.

D’fhéadfadh sé sin a bheith i bhfoirm comhlachtaí a chuireann anailís agus faisnéis ar fáil cosúil le líonra Eurydice nó ardáin chomhoibríocha ar líne cosúil le r-Nascadh, a nascann múinteoirí timpeall na hEorpa le chéile.

Bain triail astu seo a leanas

Ardán Torthaí Thionscadail Erasmus+

Is stór tionscadal atá á maoiniú ag Erasmus+ é an t-ardán seo, lena n-áirítear faisnéis faoi thorthaí na dtionscadal seo, nuair atá fáil orthu, mar aon le rogha dea-chleachtas agus scéalta ratha. Tá faisnéis ar an ardán freisin faoi na heagraíochtaí atá freagrach as na tionscadail sin, rud a sholáthraíonn comhpháirtithe a d’fhéadfadh a bheith acu sa todhchaí dóibh siúd ar spéis leo páirt a ghlacadh in Erasmus+.

Tuilleadh eolais

Eurydice

Is líonra é Eurydice a bhunaigh an Coimisiún Eorpach agus na Ballstáit chun tacú le comhoibriú Eorpach i réimse an oideachais agus chun é a éascú. Tá gach Ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh páirteach in Eurydice, mar aon le roinnt tíortha nach bhfuil san Aontas ach atá rannpháirteach sa chlár Erasmus+. Cuidíonn Eurydice le córais oideachais a fheabhsú san Eoraip trí bheartas agus cleachtas oideachais agus faisnéise ar ardchaighdeán a chur ar fáil. Tugann sé tuairiscí ar chórais oideachais náisiúnta, staidéir chomparáideacha, táscairí agus staidreamh.

Tuilleadh eolais

r-Nascadh

Cuireann r-Nascadh ardán ar fail do bhaill foirne (múinteoirí, príomhoidí, leabharlannaithe, etc.), atá ag obair i scoil i gceann de na tíortha Eorpacha atá rannpháirteach, d’fhonn cumarsáid agus comhoibriú a dhéanamh, tionscadail a fhorbairt, taithí a chomhroinnt agus a bheith mar chuid de phobal foghlama Eorpach. 

Tuilleadh eolais

Eurodesk

Tá Eurodesk ar cheann de na foinsí is cuimsithí agus is inrochtana dá bhfuil ann chun eolas in aisce a fháil faoi dheiseanna foghlama soghluaisteachta. Cuireann Eurodesk tacaíocht náisiúnta ar fáil freisin in 34 thír, chomh maith le deiseanna oiliúna i dtimpeallacht idirnáisiúnta.

Tuilleadh eolais

SALTO:YOUTH

Líonra lárionad é SALTO:YOUTH lena gcuirtear acmhainní foghlama neamhfhoirmeálta ar fáil d’oibrithe don óige agus do cheannairí don óige, mar aon le gníomhaíochtaí oiliúna agus líonraithe a eagrú d’eagraíochtaí tacaíochta agus do Ghníomhaireachtaí Náisiúnta in Erasmus+

Tuilleadh eolais

School Education Gateway

Is pointe aonair iontrála é an School Education Gateway do mhúinteoirí, scoileanna, saineolaithe agus daoine eile sa réimse oideachais scoile. Tugann sé eolas ar bheartais oideachais na hEorpa, nuacht, treochtaí, gné-ailt ó shaineolaithe, tionscnaimh náisiúnta, gníomhaíochtaí le haghaidh scoileanna, réimsí idirghníomhaíochta, dea-chleachtais maidir le tionscadail oideachais agus acmhainní breise, agus iad ar fáil in 23 theanga.

Tuilleadh eolais

ríomh-Ardán don Fhoghlaim Aosach san Eoraip (EPALE)

Is pobal ballraíochta oscailte ilteangach é EPALE do mhúinteoirí, oiliúnóirí, taighdeoirí, acadóirí, lucht déanta beartas agus d’aon duine eile a bhfuil ról gairmiúil acu san fhoghlaim aosach ar fud na hEorpa.

Tuilleadh eolais

Comhroinn an leathanach seo