Foorumit ja verkostot

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, jotka tarjoavat ohjelman toteuttamisessa tarvittavaa asiantuntemusta.

Nämä voivat olla analyysi- ja tietopalveluja, kuten Eurydice-verkosto, tai verkossa toimivia yhteistyöalustoja, kuten eurooppalaisten opettajien eTwinning-yhteisö.

Tutustu tarjontaan

Erasmus+ -hankeportaali

Tämä portaali sisältää tiedot Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetuista hankkeista ja niiden tuloksista sekä esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja onnistuneista hankkeista. Tiedoissa mainitaan myös hankkeista vastaavat organisaatiot, mikä helpottaa kumppanien etsintää Erasmus+ -ohjelmasta kiinnostuneille.

Lisätietoa

Eurydice

Eurydice on Euroopan komission ja EU-maiden perustama verkosto, jonka tarkoituksena on tukea ja helpottaa eurooppalaista koulutusalan yhteistyötä. Eurydiceen kuuluu EU-maiden lisäksi muutamia EU:n ulkopuolisia Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvia maita. Verkosto tukee koulutusjärjestelmien kehittämistä Euroopassa tarjoamalla laadukasta tietoa koulutuspolitiikasta ja sen käytännön soveltamisesta. Tarjolla on kansallisten koulutusjärjestelmien kuvauksia, vertailevia tutkimuksia, indikaattoreita ja tilastoja.

Lisätietoa

eTwinning

eTwinning on koulujen henkilöstön (opettajat, rehtorit, kirjastonhoitajat jne.) välinen eurooppalainen yhteistyöfoorumi verkossa. Sen avulla henkilöstö voi pitää yhteyttä toisiinsa, tehdä yhteistyötä, kehittää hankkeita, vaihtaa kokemuksia ja olla osa eurooppalaista oppimisyhteisöä. 

Lisätietoa

Eurodesk

Eurodesk on yksi laajimmista tietolähteistä oppimista edistävien vaihto- ja liikkuvuushankkeiden alalla. Se tarjoaa myös kansallista tukea 34 maassa sekä kansainvälisiä oppimismahdollisuuksia.

Lisätietoa

SALTO-YOUTH

SALTO-YOUTH-verkoston perustajina on joukko keskuksia, jotka tarjoavat epävirallisen oppimisen resursseja nuorisotyöntekijöille ja nuorisotoiminnan ohjaajille. Lisäksi verkosto tukee Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvia organisaatioita ja kansallisia toimistoja järjestämällä koulutusta ja verkostoitumistoimintaa.

Lisätietoa

School Education Gateway

School Education Gateway -portaali on kohtaamispaikka opettajille, oppilaitoksille, asiantuntijoille ja muille koulutusalan toimijoille. Portaalissa on esillä eurooppalaista koulutuspolitiikkaa, uutisia, tapahtumia, kehityssuuntauksia, kansallisia aloitteita, oppilaitosten toimintaa, vuorovaikutusmahdollisuuksia, koulutusalan parhaita käytäntöjä jne. Sisältö on saatavana 23 kielellä.

Lisätietoa

Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi (EPALE)

EPALE on monikielinen avoin yhteisö opettajille, kouluttajille, tutkijoille, päättäjille ja kaikille muille aikuiskoulutuksen ammattilaisille Euroopassa.

Lisätietoa

Jaa tämä sivu