Platvormid ja võrgustikud

Erasmus+ raames rahastatakse algatusi, mis on programmi rakendamise seisukohast olulised.

Need võivad olla analüüse ja teavet pakkuvad võrgustikud (nt Eurydice) või veebipõhised koostööplatvormid (nt eTwinning, mis ühendab õpetajaid kõikjalt Euroopast).

Külastage ja tutvuge

Erasmus+ projektitulemuste platvorm

Sellele platvormile on kokku kogutud Erasmus+ raames rahastatud projektid. Siit leiate teabe nende tulemuste kohta, kui see on olemas, ning valiku headest tavadest ja edulugudest. Platvormi kaudu saab teavet ka projektide eest vastutavate organisatsioonide kohta. See võib aidata tulevikus Erasmus+ osalemisest huvitatutel võimalikke koostööpartnereid leida.

Lisateave

Eurydice

Eurydice on Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide loodud võrgustik, mille eesmärk on toetada ja lihtsustada Euroopas haridusvaldkonnas tehtavat koostööd. Eurydice'i kuuluvad kõik ELi liikmesriigid ning ka mõned ELi mittekuuluvad riigid, mis osalevad programmis Erasmus+. Võrgustik aitab täiustada Euroopa haridussüsteeme, pakkudes hariduspoliitika ja -tavade kohta kvaliteetset teavet – riikide haridussüsteemide kirjeldusi, võrdlusuuringuid, näitajaid ja statistikat.

Lisateave

eTwinning

eTwinning on mõeldud osalevate Euroopa riikide koolide töötajatele (õpetajad, õppealajuhatajad, raamatukoguhoidjad jne), et omavahel suhelda, koostööd teha, projekte luua, kogemusi jagada ja osaleda Euroopa suurima õppekogukonna tegevuses. 

Lisateave

Eurodesk

Eurodesk on üks ulatuslikumaid ja kättesaadavamaid õpirändealase tasuta teabe allikaid. Eurodesk pakub tuge 34 riigis ja koolitusvõimalusi rahvusvahelises keskkonnas.

Lisateave

SALTO-YOUTH

SALTO-YOUTH on võrgustik, mis koosneb noorsootöötajatele ja -juhtidele mitteformaalseid õppematerjale pakkuvatest keskustest. Võrgustik korraldab ka koolitus- ja kontaktide loomise üritusi, et toetada programmis Erasmus+ osalevaid organisatsioone ja riiklikke büroosid.

Lisateave

School Education Gateway

Portaal School Education Gateway on õpetajate, koolide, ekspertide ja teiste haridusvaldkonna osaliste jaoks mõeldud ühtne kontaktpunkt. Portaalist leiab teavet Euroopa hariduspoliitika kohta, uudiseid, suundumusi, ekspertide artikleid, riiklikke algatusi, koolidele mõeldud meetmeid, suhtlusvaldkondi, haridusprojektidega seotud parimaid tavasid ning lisamaterjale, mis on kättesaadavad 23 keeles.

Lisateave

Euroopa täiskasvanuõppe e-platvorm (EPALE)

EPALE on mitmekeelne avatud liikmesusega kogukond õpetajatele, koolitajatele, teadlastele, õppejõududele, poliitikakujundajatele ja kõigile teistele, kes osalevad Euroopas täiskasvanuõppe pakkumises.

Lisateave

Jaga seda lehte