Platforme og netværk

Erasmus+ støtter initiativer, der tilvejebringer den ekspertise, som er nødvendig for at gennemføre programmet.

Disse initiativer kan f.eks. udmønte sig i organer, der leverer analyser og information, som Eurydice eller onlinesamarbejdsplatforme som eTwinning, der sætter lærere i hele Europa i forbindelse med hinanden.

Gå på opdagelse på vores sites

Projektplatformen for Erasmus+

Denne platform er et register over projekter, som har fået støtte via Erasmus+. Registret indeholder desuden information om resultaterne af projekterne (hvis den er tilgængelig), eksempler på god praksis og succeshistorier. Derudover kan man via platformen finde oplysninger om de organisationer, som har ansvaret for projekterne, og som potentielt kan være fremtidige partnere for folk, der er ønsker at deltage i Erasmus+.

Få mere at vide

Eurydice-netværket

Eurydice er et netværk, som EU-Kommissionen og medlemslandene har oprettet i fællesskab for at understøtte og lette samarbejdet på uddannelsesområdet. Alle EU's medlemslande deltager i Eurydice sammen med en række ikke-EU-lande, som er involveret i Erasmus+. Eurydice bidrager til at forbedre uddannelsessystemerne i Europa via information af høj kvalitet om uddannelsespolitik og -praksis. Netværket leverer beskrivelser af de nationale uddannelsessystemer, sammenlignende studier, indikatorer og statistik.

Få mere at vide

eTwinning

eTwinning er en platform for ansatte (lærere, bibliotekarer osv.) på skoler i de deltagende europæiske lande. Den giver brugerne mulighed for at kommunikere, samarbejde, udvikle projekter, dele viden og være en del af et europæisk læringsfællesskab. 

Få mere at vide

Eurodesk

Eurodesk er en af de mest omfattende og lettilgængelige kilder til gratis information om muligheder for læringsmobilitet. Eurodesk tilbyder desuden national support i 34 lande og uddannelsesmuligheder i et internationalt miljø.

Få mere at vide

SALTO-ressourcecentre

SALTO-ressourcecentrene er et netværk af centre, der tilbyder ikke-formelle læringsressourcer til ungdomsarbejdere og ungdomsledere og desuden organiserer uddannelses- og netværksaktiviteter for støtteorganisationer og nationale agenturer, der beskæftiger sig med Erasmus+.

Få mere at vide

School Education Gateway

Skoleuddannelsesportalen School Education Gateway er en portal for lærere, skoler, eksperter og andre inden for skoleuddannelse. Her kan du finde oplysninger om europæisk uddannelsespolitik, nyheder, tendenser, artikler af eksperter, aktiviteter for skoler, samarbejdsområder, bedste praksis inden for uddannelsesprojekter m.m. på 23 sprog.

Få mere at vide

ePlatform for voksenuddannelse i Europa (EPALE)

EPALE er et flersproget, åbent medlemsfællesskab for lærere, undervisere, forskere, akademikere, politiske beslutningstagere og andre, der arbejder med voksenuddannelse i hele Europa.

Få mere at vide

Del denne side