Platformy a sítě

Z programu Erasmus+ se financují iniciativy, které poskytují odborné poznatky nezbytné pro jeho provádění.

Může jít o subjekty, které provádějí analýzy a poskytují informace, jako je síť Eurydice, nebo online platformy pro spolupráci, jako je například iniciativa eTwinning, která propojuje učitele v celé Evropě.

Přehled

Platforma pro výsledky projektu Erasmus+

Tato platforma funguje jako archiv projektů financovaných z programu Erasmus+. Obsahuje informace o výsledcích těchto projektů, pokud jsou k dispozici, jakož i výběr osvědčených postupů a úspěchů různých projektů. Platforma rovněž přináší informace týkající se organizací odpovědných za dané projekty, takže vytipovává případné budoucí partnery pro ty, kteří mají zájem se programu Erasmus+ účastnit.

Další informace

Eurydice

Eurydice je síť zřízená Evropskou komisi a členskými státy, která podporuje a usnadňuje evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání. Součástí Eurydice jsou všechny členské státy EU a dále některé třetí země, které se účastní programu Erasmus+. Eurydice pomáhá zdokonalovat vzdělávací systémy v Evropě tím, že poskytuje vysoce kvalitní informace o vzdělávací politice a praxi. Poskytuje popis vzdělávacích systémů jednotlivých států, srovnávací studie, ukazatele a statistiky.

Další informace

eTwinning

eTwinning nabízí pracovníkům (učitelům, ředitelům škol, knihovníkům atd.), kteří pracují ve škole v některé ze zúčastněných evropských zemí, platformu pro komunikaci, spolupráci, společnou tvorbu materiálů, jejich sdílení atd. Představuje tak virtuální evropskou komunitu v oblasti vzdělávání. 

Další informace

Portál Eurodesk

Eurodesk je jedním z nejkomplexnějších a nejlépe dostupných zdrojů bezplatných informací o příležitostech k mobilitě ve vzdělávání. Eurodesk rovněž poskytuje vnitrostátní podporu v 34 zemích a prezentuje také možnosti odborné přípravy v mezinárodním kontextu.

Další informace

SALTO:YOUTH

SALTO:YOUTH je síť středisek poskytujících zdroje neformálního vzdělávání pracovníků s mládeží a mládežnických vedoucích a organizujících školicí a networkingové aktivity pro podpůrné organizace a národní agentury působící v rámci programu Erasmus+.

Další informace

School Education Gateway

School Education Gateway je centralizovaným zdrojem informací o školním vzdělávání pro učitele, školy, odborníky a další. Prezentuje evropské vzdělávací politiky, novinky, trendy, odborné články, iniciativy v jednotlivých státech, akce pro školy, možnosti spolupráce, vzdělávací projekty, osvědčené postupy a další zdroje, které jsou dostupné ve 23 jazycích.

Další informace

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE)

EPALE je mnohojazyčná otevřená komunita členů z řad učitelů, školitelů, výzkumných pracovníků, akademických pracovníků, tvůrců politik a všech ostatních, kteří profesionálně působí v oblasti vzdělávání dospělých v celé Evropě.

Další informace

Sdílej tuto stránku