Deltagarportal

Deltagarportalen är en elektronisk plattform som används för projekt inom Erasmusprogrammet. Organisationer och experter som vill delta i Erasmus+ måste registrera sig på portalen.

Portalen har olika funktioner, tjänster och verktyg som gör det lättare för deltagarna att söka till, följa upp och förvalta förslag och projekt på nätet.

För att kunna registrera dig på portalen måste du först skapa ett EU Login-konto.

Du kan läsa mer om hur portalen fungerar i vanliga frågor om portalen eller i handledningen.

Identifieringskoder för deltagare

Organisationer som registrerar sig i deltagarportalen får en särskild identifieringskod. Registrerade organisationer behöver sedan inte lämna in rättsliga och finansiella upplysningar för varje bidragsansökan.

För att få en identifieringskod måste du först skapa ett EU Login-konto. Läs mer i vanliga frågor om portalen eller i handledningen.

Glömt identifieringskoden?

Om du har glömt din identifieringskod, följ portalens instruktioner.

Dela denna sida