Účastnícky portál

Účastnícky portál je elektronická platforma, ktorá sa používa na správu programu Erasmus+. Organizácie alebo odborníci, ktorí majú záujem zúčastniť sa na programe Erasmus+, sa budú musieť zaregistrovať na tomto portáli.

Portál ponúka rôzne prvky, služby a nástroje, ktoré účastníkom programu Erasmus+ uľahčujú podanie žiadosti, monitorovanie a riadenie návrhov a/alebo projektov online.

Používatelia, ktorí sa chcú prihlásiť na portál, si budú musieť vytvoriť účet v autentifikačnej službe EU Login.

Ďalšie informácie týkajúce sa používania portálu nájdete v časti Najčastejšie otázky, ako aj v používateľskej príručke.

Identifikačné kódy účastníkov

Identifikačný kód účastníka (PIC) je kód vydávaný organizáciám, ktoré sa zaregistrovali na účastníckom portáli. Aj keď registrácia nie je povinná, registrované organizácie nebudú musieť s každou žiadosťou predkladať svoje právne a finančné informácie.

Na získanie PIC si musíte vytvoriť účet v EU Login; Informácie o získaní PIC nájdete v časti Najčastejšie otázky a používateľskej príručke.

Zabudli ste svoje PIC

Ak si stratili svoje PIC alebo si ho nepamätáte, postupujte podľa pokynov uvedených v časti Najčastejšie otázky.

Zdieľajte túto stránku