Dalībnieku portāls

Dalībnieku portāls ir elektroniska platforma, ko izmanto, lai pārvaldītu programmu “Erasmus+”. Organizācijām vai ekspertiem, kuri vēlas piedalīties programmā, ir jāreģistrējas portālā.

Portāls piedāvā dažādus līdzekļus, pakalpojumus un rīkus, kuru mērķis ir palīdzēt dalībniekiem pieteikties, kā arī sekot līdzi projektiem un tos pārvaldīt tiešsaistē.

Lai reģistrētos portālā, lietotājiem ir jāizveido konts Eiropas Komisijas autentificēšanas sistēmā “EU Login”.

Lai uzzinātu vairāk, ieskatieties portāla biežajos jautājumos un lietotāju rokasgrāmatā.

Dalībnieka identifikācijas numurs

Dalībnieka identifikācijas numurs ir numurs, kas piešķirts organizācijām, kuras reģistrējas dalībnieku portālā. Kaut reģistrācija nav obligāta, organizācijām, kuras reģistrējušās portālā, nebūs katram pieteikumam jāsniedz juridiskā un finanšu informācija.

Lai iegūtu identifikācijas numuru, jums būs jāatver “EU Login” konts; informācija par to ir atrodama portāla biežu jautājumu sadaļā un lietotāju rokasgrāmatā.

Pazaudēts identifikācijas numurs

Ja esat pazaudējis savu identifikācijas numuru vai nevarat to atcerēties, sekojiet norādījumiem portāla sadaļā Bieži jautājumi.

Bendrinti šį puslapį