Portal za sudionike

Portal za sudionike elektronička je platforma koja se koristi za upravljanje programom Erasmus+. Organizacije ili stručnjaci koji žele sudjelovati u programu Erasmus+ morat će se registrirati na Portalu.

Na Portalu postoji mnoštvo mogućnosti, usluga i alata koji sudionicima u programu Erasmus+ olakšavaju elektroničku prijavu za projekte te praćenje prijedloga i/ili projekata i upravljanje njima.

Kako bi se prijavili na Portal, korisnici će morati izraditi račun u sustavu EU Login.

Više informacija o upotrebi Portala dostupno je na stranici Najčešća pitanja o Portalu, kao i u Vodiču za korisnike.

Identifikacijski broj sudionika

Identifikacijski broj sudionika (PIC) dodjeljuje se organizacijama koje se registriraju na Portalu za sudionike. Iako registracija nije obvezna, organizacije koje su se registrirale na Portalu neće trebati dostaviti svoje pravne i financijske podatke pri svakom podnošenju prijave.

Kako biste dobili PIC, morat ćete izraditi račun u sustavu EU Login. Informacije o tome možete pronaći na stranici Najčešća pitanja o Portalu, kao i u Vodiču za korisnike.

Zametnuli ste PIC?

Ako ste zametnuli ili zaboravili svoj PIC, slijedite upute na stranici Najčešća pitanja o Portalu.

Podijelite ovu stranicu