Tairseach do rannpháirtithe

Is ardán leictreonach é an Tairseach do Rannpháirtithe a úsáidtear chun an clár Erasmus+ a bhainistiú. Caithfidh eagraíochtaí nó saineolaithe a bhfuil súil acu a bheith páirteach in Erasmus+ clárú leis an tairseach.

Cuireann an tairseach gnéithe, seirbhísí agus uirlisí éagsúla ar fáil do rannpháirtithe Erasmus+ ionas go mbeidh sé níos éasca orthu iarratas a dhéanamh ar thionscadail ar líne, monatóireacht a dhéanamh orthu agus iad a bhainistiú.

Chun clárú leis an tairseach, caithfidh úsáideoirí cuntas a oscailt le EU Login.

Tá tuilleadh eolais maidir leis an tairseach a úsáid ar fáil ó na ceisteanna coitianta ar an Tairseach, agus sa Treoir d’Úsáideoirí.

Cóid Aitheantais na Rannpháirtithe

Is éard atá i gcóid aitheantais na rannpháirtithe cóid a eisítear do na heagraíochtaí a chláraíonn le Tairseach na Rannpháirtithe. Cé nach bhfuil sé éigeantach clárú leis an Tairseach, ní bhíonn ar na heagraíochtaí atá cláraithe a n-eolas dlíthiúil agus airgeadais a chur isteach le gach iarratas.

Le cód a fháil, caithfidh tú EU Login a oscailt; tá tuilleadh eolais ina thaobh sin le fáil sna Ceisteanna Coitianta agus sa Treoir Úsáideora.

Cód a cailleadh

Má tá do chód caillte agat, nó dearmad déanta agat air, lean na treoracha sna Ceisteanna Coitianta.

Comhroinn an leathanach seo