Πύλη των συμμετεχόντων

Η πύλη συμμετεχόντων είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του προγράμματος Erasmus+. Οι οργανισμοί και οι εμπειρογνώμονες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Erasmus+ πρέπει να εγγραφούν στην πύλη.

Η πύλη παρέχει μια σειρά στοιχείων, υπηρεσιών και εργαλείων με στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στο Erasmus+ να υποβάλλουν αιτήσεις, καθώς και να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις προτάσεις και/ή τα σχέδιά τους ηλεκτρονικά.

Για να εγγραφούν στην πύλη, οι χρήστες πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό EU Login.

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση της πύλης διατίθενται στην ενότητα συχνών ερωτήσεων της πύλης, καθώς και στον οδηγό χρήστη.

Κωδικοί Αναγνώρισης Συμμετεχόντων

Ο Κωδικός Αναγνώρισης Συμμετέχοντος (ΚΑΣ) είναι ένας κωδικός που χορηγείται στους οργανισμούς που εγγράφονται στη δικτυακή πύλη συμμετεχόντων. Παρόλο που η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική, οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί στην πύλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβάλλουν νομικές και οικονομικές πληροφορίες για κάθε αίτηση.

Για να λάβετε τον κωδικό αυτό, πρέπει να ανοίξετε έναν λογαριασμό EU login. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα συχνών ερωτήσεων της πύλης και στον οδηγό χρήστη.

Χάσατε τον Κωδικό Αναγνώρισης Συμμετέχοντος;

Εάν έχετε χάσει τον Κωδικό Αναγνώρισης Συμμετέχοντος ή δεν μπορείτε να τον θυμηθείτε, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα συχνών ερωτήσεων της πύλης.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα