Språkstöd på nätet

Du som ska studera, jobba eller volontärarbeta utomlands genom Erasmus+ kan få hjälp att förbättra dina språkkunskaper så att du får ut så mycket som möjligt av vistelsen.

Bristande språkkunskaper är ett av de största hindren för att delta i EU:s utbildnings- och ungdomsprogram. Med språkstödet på nätet kan fler få hjälp på ett flexibelt och enkelt sätt. Det bidrar också till att främja språkinlärning och språklig mångfald, som är ett av målen med Erasmus+.

Varje år använder över 350 000 Erasmusdeltagare språkstödet för att testa och förbättra sina språkkunskaper. De som aktivt följer kurser brukar förbättra sina kunskaper med minst en nivå enligt den europeiska referensramen för språk.

Språkstöd på nätet – webbplats Språkstöd för flyktingar

Läs mer

Vem kan få språkstöd?

Språkstödet finns för närvarande för följande grupper:

Språkstödet finns på alla officiella EU-språk: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederlänska, polska, portugisiska, rumäniska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

Hur går det till?

Du som ska åka på ett Erasmusutbyte får hjälp att bedöma dina språkkunskaper. Om du läser på högskolan måste du testa dina språkkunskaper innan du reser för att se om du når upp till den rekommenderade nivån. Om du har språket som modersmål behöver du inte göra testet (och inte heller i vissa andra motiverade fall). Men även om du inte kan språket så bra får du ändå delta i Erasmus+.

Du kan också gå en språkkurs på nätet före och under utlandsvistelsen. Kurserna kan bland annat omfatta personlig handledning och öppna nätkurser (Mooc). Du som redan har tillräckliga kunskaper i det språk du ska använda utomlands (minst nivå B2) kan gå en språkkurs i det lokala språket i stället, förutsatt att det omfattas av språkstödet.

Om det språk du behöver lära dig inte omfattas av språkstödet får du i stället hjälp av din hem- eller värdorganisation. När du har kommit hem ska du göra språktestet igen så att du kan se hur mycket du har lärt dig.

Hur gör jag?

Om du ska åka på ett Erasmusutbyte och uppfyller kriterierna ovan får du ett användarnamn och ett lösenord så att du kan logga in och få tillgång till språkstödet.

Om du vill veta mer kan du kontakta din institution, den samordnande organisationen eller det nationella programkontoret. Du kan också söka bland svaren på vanliga frågor.

Några Erasmusdeltagare berättar

Läs intervjuer med Erasmusdeltagare som lärt sig ett språk eller förbättrat sina språkkunskaper med språkstödet.

Erasmus+ språkstöd för flyktingar

Efter den senaste migrationskrisen har EU-kommissionen anslagit 4 miljoner euro för att under tre år ge 100 000 flyktingar gratis språkstöd. Syftet är att de lättare ska komma in i ländernas utbildningssystem och utveckla sin kompetens. Sedan starten har över 53 000 flyktingar i de deltagande länderna gått en språkkurs.

Se videoklippet om hur Mohammed, en mekaniker från Afghanistan som nyligen kommit till Belgien, gjort imponerande framsteg i franska tack vare språkkurserna.

Dela denna sida