Online jazyková podpora

Cieľom online jazykovej podpory (OLS) je pomôcť účastníkom programu Erasmus+ pri zlepšovaní ich znalostí jazyka, v ktorom budú pracovať, študovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí, aby z tejto skúsenosti mohli vyťažiť čo najviac.

Nedostatočné jazykové zručnosti ostávajú jednou z hlavných prekážok využívania európskych príležitostí v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mobility mládeže. OLS sa preto snaží sprístupniť jazykovú podporu pružným a jednoduchým spôsobom. Takisto prispieva k osobitnému cieľu programu Erasmus+, ktorým je podpora jazykového vzdelávania a jazykovej rozmanitosti.

Každý rok si pomocou online jazykovej podpory overí svoje jazykové zručnosti viac než 350 000 účastníkov programu Erasmus+, ktorí si ich v rámci ponúkaných jazykových kurzov môžu zároveň aj zlepšiť. Účastníci programu, ktorí aktívne navštevujú kurz, si zlepšia svoju znalosť jazyka v priemere aspoň o jednu úroveň CEFR (spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky).

Webová lokalita OLS OLS pre utečencov

Informácie

Kto môže využiť online jazykovú podporu?

OLS je v súčasnosti k dispozícii pre tieto skupiny účastníkov:

OLS je k dispozícii v angličtine, bulharčine, češtine, dánčine, fínčine, francúzštine, gréčtine, holandčine, chorvátčine, maďarčine, nemčine, poľštine, portugalčine, rumunčine, slovenčine, španielčine, švédčine a taliančine. Ide o hlavné jazyky viac než 90 % všetkých účastníkov programu Erasmus+.

Ako OLS funguje?

Účastníci programu Erasmus+, ktorí pred svojím odchodom do zahraničia absolvujú hodnotenie jazykových schopností OLS, budú mať lepšiu predstavu o svojich znalostiach jazyka, v ktorom sa chystajú študovať, pracovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť. Hodnotenie jazykových schopností pred odchodom je povinné pre vysokoškolských študentov. Slúži ako záruka, že spĺňajú odporúčanú úroveň jazykovej znalosti, ktorú vyžaduje prijímajúca organizácia (táto povinnosť sa neuplatňuje v prípade materinského jazyka alebo ak je to riadne odôvodnené). Výsledky hodnotenia jazykových schopností účastníkov nie sú prekážkou účasti na programe Erasmus+.

Účastníci, ktorí si chcú zlepšiť svoje jazykové zručnosti, môžu absolvovať online jazykový kurz pred vycestovaním do zahraničia alebo počas svojho pobytu v zahraničí. Ponuka jazykových kurzov obsahuje rôzne možnosti vyučovania naživo, ako sú napr. súkromné hodiny a interaktívne hromadné otvorené online kurzy. Účastníci, ktorí sú dostatočne spôsobilí v hlavnom jazyku (aspoň úroveň B2) potrebnom na štúdium/odbornú prípravu v zahraničí, môžu absolvovať jazykovú prípravu v jazyku krajiny (za predpokladu, že je k dispozícii na platforme OLS).

V prípade, že pre daný hlavný jazyk neexistuje online jazyková podpora, poskytuje vysielajúca alebo prijímajúca organizácia účastníkovi iné nástroje jazykovej podpory. Po návrate účastníci absolvujú konečné hodnotenie zamerané na zmeranie pokroku, ktorý dosiahli počas pobytu v zahraničí.

Ako sa zapojiť?

Ak ste účastníkom programu Erasmus+ v zahraničí a spĺňate vyššie uvedené kritériá, vaša inštitúcia/organizácia vám pošle prihlasovacie meno a heslo k hodnoteniu OLS a prípadne aj k jazykovým kurzom.

V prípade ďalších otázok sa obráťte na vašu vysielajúcu inštitúciu/koordinujúcu organizáciu, národnú agentúru alebo si prečítajte najčastejšie otázky na webovej lokalite OLS.

Skúsenosti účastníkov programu Erasmus+

Prečítajte si rozhovory s účastníkmi programu Erasmus+, ktorí sa naučili nový jazyk alebo si zlepšili svoje jazykové zručnosti pomocou OLS:

Online jazyková podpora programu Erasmus+ pre utečencov

V súvislosti s nedávnou migračnou krízou Európska komisia vyčlenila 4 mil. EUR z rozpočtu na sprístupnenie platformy OLS utečencom. Počas troch rokov môže bezplatný prístup k platforme využiť na dobrovoľnej báze 100 000 utečencov. Cieľom je podporiť úsilie krajín EÚ integrovať utečencov do európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy a zabezpečiť rozvoj ich zručností. Od uvedenia tejto iniciatívy bolo utečencom v krajinách účastniacich sa programu poskytnutých viac než 53 000 jazykových kurzov.

Pozrite si video o Mohammadovi, mechanikovi z Afganistanu, v ktorom hovorí, ako mu po príchode do Belgicka jazykový kurz OLS významne pomohol zlepšiť si francúzštinu.

Zdieľajte túto stránku