Lingvistiskais atbalsts tiešsaistē

Tiešsaistes lingvistiskais atbalsts (“online linguistic support” jeb OLS) izstrādāts tā, lai programmas “Erasmus+” dalībniekiem palīdzētu uzlabot tās svešvalodas zināšanas, kuru viņi izmantos, strādājot, studējot vai veicot brīvprātīgo darbu ārzemēs. Tas viņiem ļaus pēc iespējas vairāk iegūt no šīs pieredzes.

Tā kā svešvalodu neprasme joprojām ir viens no lielākajiem šķēršļiem, kas eiropiešiem neļauj izmantot izglītības, prakses un jauniešu mobilitātes iespējas, OLS lingvistisko atbalstu padara elastīgāku un ērtāku. Tas arī palīdz sasniegt konkrētu programmas “Erasmus+” mērķi — veicināt valodu apguvi un valodu daudzveidību.

Vairāk nekā 350 000 “Erasmus+” dalībnieku ar OLS ik gadu pārbauda savu valodu prasmi, un viņiem ir iespēja uzlabot līmeni ar OLS valodu kursu palīdzību. Dalībnieki, kas aktīvi mācās kursos, uzlabo svešvalodas prasmi vidēji vismaz par vienu CEFR (Eiropas vienotā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēma) līmeni.

Piekļuve OLS tīmekļa vietnei OLS bēgļiem

Par tiešsaistes lingvistisko atbalstu

Kas to var izmantot?

OLS pašlaik ir pieejams:

Lingvistiskais atbalsts tiešsaistē ir pieejams visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā.

Kā tas darbojas?

Pirms apmaiņas programmas nokārtojot OLS piedāvāto valodas pārbaudi, “Erasmus+” dalībnieki var noteikt, cik labi viņi prot valodu, kuru izmantos mācībās, darbā vai brīvprātīgajā darbā. Augstskolu studentiem pirms došanās apmaiņā šī pārbaude ir obligāta, lai pārliecinātos, ka viņi valodu zina uzņemošās augstskolas ieteiktajā līmenī (izņemot tad, ja tā ir viņu dzimtā valoda, vai citos pienācīgi pamatotos gadījumos). Dalībnieku valodas zināšanu pārbaudes rezultāti nekādi neietekmē viņu dalību programmā “Erasmus+”.

Dalībniekiem, kuri vēlas uzlabot savu valodas prasmi, ir iespēja piedalīties valodas mācību kursos tiešsaistē pirms apmaiņas un tās laikā. Valodu mācību kursos ir pieejami daudzveidīgi tiešsaistes apmācības pasākumi, kuru vidū ir individuālas mācību nodarbības un interaktīvi masveida atvērtie interneta kursi (MOOC). Dalībnieki, kuriem jau ir pietiekams prasmes līmenis galvenajā valodā, kuru viņi izmantos saziņai ārzemēs (vismaz B2 līmenis), var apgūt valodas kursu attiecīgās valsts valodā, ja tā ir pieejama OLS.

Tad, ja OLS neietver galveno valodu, nosūtošā vai uzņemošā organizācija lingvistisko atbalstu sniedz ar citiem līdzekļiem. Pēc atgriešanās dalībnieki veic galīgo pārbaudi, kas viņiem ļauj novērtēt, kā ārzemēs ir uzlabojusies viņu svešvalodas prasme.

Kā šo atbalstu var izmantot?

Ja jau esat izvēlēts “Erasmus+” apmaiņai un atbilstat iepriekš minētajiem kritērijiem, jūsu iestāde vai organizācija jums nosūtīs pieteikumvārdu un paroli, ar ko varēsiet piekļūt OLS valodas pārbaudei un mācību kursiem.

Sīkāku informāciju var iegūt nosūtītājiestādē, koordinējošajā organizācijā, valsts aģentūrā vai bieži uzdotajos jautājumos OLS tīmekļa vietnē.

Ko domā “Erasmus+” dalībnieki

Te ir intervijas ar “Erasmus+” dalībniekiem, kas iemācījās kādu valodu vai uzlaboja valodas prasmi ar OLS palīdzību:

“Erasmus+” tiešsaistes lingvistiskais atbalsts bēgļiem

Pēc nesenās migrācijas krīzes Eiropas Komisija ir atvērusi OLS 100 000 bēgļiem vairāk nekā 3 gadu periodam; tas ir pieejams uz brīvprātības pamata un bez maksas, un tam ir atvēlēti 4 miljoni eiro budžeta līdzekļu. Mērķis ir atbalstīt ES valstu centienus integrēt bēgļus Eiropas izglītības un apmācības sistēmās un nodrošināt viņu prasmju pilnveidošanu. Kopš šīs iniciatīvas sākšanas bēgļi iesaistītajās valstīs ir saņēmuši iespēju apgūt vairāk nekā 53 000 valodu kursu.

Noskatieties video un uzziniet, kā nesen uz Beļģiju atbraukušais Muhameds, mehāniķis no Afganistānas, ar OLS palīdzību guva iespaidīgus panākumus franču valodas apguvē.

Bendrinti šį puslapį