Internetinė kalbinė parama

Internetinė kalbinė parama teikiama programos „Erasmus+“ dalyviams siekiant jiems padėti geriau išmokti kalbą, kuria jie studijuos arba kurią vartos dirbdami ar vykdydami savanorišką veiklą užsienyje. Taip siekiama, kad programos dalyviai užsienyje įgytų kuo vertingesnės patirties.

Internetinę kalbinę paramą imta teikti todėl, kad nepakankamas kalbų mokėjimas tebėra viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių pasinaudoti Europos švietimo, mokymo ir jaunimo judumo galimybėmis. Ji yra lanksti ir paprasta priemonė, suteikianti galimybę tobulinti kalbų žinias. Ja padedama siekti ir konkretaus programos „Erasmus+“ tikslo skatinti kalbų mokymąsi ir kalbinę įvairovę.

Naudodamiesi internetine kalbine parama kasmet daugiau kaip 350 000 programos „Erasmus+“ dalyvių patikrina savo kalbų žinias ir turi galimybę jas pagerinti pasinaudoję internetinės kalbinės paramos kalbų kursais. Aktyvūs kursų dalyviai vidutiniškai pagerina savo žinias tiek, kad pereina į bent vieną aukštesnį CEFR (Bendros Europos kalbų mokėjimo orientacinės sistemos) lygį.

Internetinės kalbinės paramos svetainė Internetinė kalbinė parama pabėgėliams

Apie internetinę kalbinę paramą

Kas šia parama gali naudotis?

Internetine kalbine parama šiuo metu gali naudotis:

Internetinė kalbinė parama teikiama visomis oficialiosiomis ES kalbomis: airių (gėlų), anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis.

Kaip tai veikia?

Kalbos mokėjimo vertinimas į užsienį vykti besiruošiantiems programos „Erasmus+“ dalyviams suteikia galimybę nustatyti, kaip jie moka kalbą, kuria studijuos arba kurią vartos dirbdami ar užsiimdami savanoriška veikla. Prieš išvykstant atlikti šį vertinimą – būtina sąlyga aukštųjų mokyklų studentams. Taip siekiama įsitikinti, kad jie atitinka priimančiosios organizacijos rekomenduojamą lygį. Išimtis daroma asmenims, kuriems kalba yra gimtoji, arba tinkamai pagrįstais atvejais. Dalyvių atlikto kalbos mokėjimo vertinimo rezultatai netaps priežastimi neleisti jiems dalyvauti programoje „Erasmus+“.

Kalbų žinias norintys pagerinti dalyviai prieš išvykdami į užsienį ir būdami užsienyje turi galimybę dalyvauti kalbos kursuose internetu. Jie gali naudotis įvairiomis sąveikiomis mokymo priemonėmis, pavyzdžiui, dalyvauti užsiėmimuose su dėstytoju ir atviruose masinio nuotolinio mokymo kursuose (MOOC). Dalyviai, kurių pagrindinės kalbos, kuri bus vartojama užsienyje, žinios jau pakankamai geros (bent B2 lygis), užuot ją tobulinę, gali dalyvauti tos šalies kalbos kursuose, jei ta kalba siūloma teikiant internetinę kalbinę paramą.

Jei pagrindinė kalba nėra viena iš į internetinės kalbinės paramos sistemą įtrauktų kalbų, kalbinę paramą siunčiančioji arba priimančioji organizacija suteikia kitomis priemonėmis. Grįžę namo programos dalyviai atlieka galutinį vertinimą, kad galėtų nustatyti, kokią pažangą padarė būdami užsienyje.

Kaip pasinaudoti parama?

Jei jau esate atrinktas vykti į užsienį pagal programą „Erasmus+“ ir atitinkate nurodytus kriterijus, jūsų įstaiga arba organizacija jums atsiųs prisijungimo vardą ir slaptažodį, kuriuos įvedęs pateksite į internetinės kalbinės paramos vertinimo ir kalbos kurso puslapius.

Jei reikia išsamesnės informacijos, kreipkitės į jus siunčiančią įstaigą, koordinuojančiąją organizaciją, nacionalinę agentūrą arba susipažinkite su dažnai užduodamais klausimais internetinės kalbinės paramos svetainėje.

„Erasmus+“ dalyvių nuomonė

Skaitykite pokalbius su „Erasmus+“ dalyviais, kurie išmoko kalbą arba pagerino savo kalbų žinias naudodamiesi internetine kalbine parama:

„Erasmus+“ internetinė kalbinė parama pabėgėliams

Atsižvelgusi į pastarojo meto migracijos krizę, Europos Komisija, sutelkusi 4 mln. eurų biudžetą, suteikė galimybę 3 metus internetine kalbine parama naudotis ir 100 000 pabėgėlių. Jie gali ja naudotis savanoriškai ir nemokamai. Taip siekiama padėti ES šalims integruoti pabėgėlius į Europos švietimo ir mokymo sistemas ir užtikrinti, kad jie galėtų ugdyti savo įgūdžius. Nuo šios iniciatyvos pradžios pabėgėliams dalyvaujančiose šalyse suteikta galimybė naudotis daugiau kaip 53 000 kalbų kursų.

Žiūrėkite vaizdo siužetą ir sužinokite, kaip neseniai į Belgiją iš Afganistano atvykęs mechanikas Mohammadas padarė įspūdingą pažangą pasinaudojęs internetine kalbine parama, kad išmoktų prancūzų kalbą.

Bendrinti šį puslapį