Jezična potpora na internetu

Internetska jezična potpora (OLS) osmišljena je kao pomoć sudionicima u programu Erasmus+ da poboljšaju svoje znanje jezika kojim će se koristiti tijekom studiranja, rada ili volontiranja u inozemstvu, kako bi ostvarili što veću korist od tog iskustva.

Budući da je nedostatak jezičnih vještina i dalje jedna od glavnih prepreka za sudjelovanje u europskim aktivnostima obrazovanja, osposobljavanja i mobilnosti mladih, OLS čini jezičnu potporu dostupnom na fleksibilan i jednostavan način. Internetska jezična potpora pridonosi i specifičnom cilju programa Erasmus+, odnosno promicanju učenja jezika i jezične raznolikosti.

Više od 350 000 sudionika programa Erasmus+ svake godine testira svoje jezične vještine uz pomoć OLS-a te može poboljšati svoje znanje zahvaljujući OLS-ovim tečajevima jezika. Sudionici koji aktivno sudjeluju u tečajevima u prosjeku poboljšaju svoje znanje za najmanje jednu razinu ZEROJ-a (Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike).

Pristup stranici OLS-a OLS za izbjeglice

O internetskoj stranici

Kome može biti od koristi?

OLS je trenutačno dostupan:

OLS je dostupan za sve službene jezike EU-a: bugarski, češki, danski, njemački, grčki, engleski, estonski, španjolski, finski, francuski, irski, hrvatski, mađarski, talijanski, litavski, latvijski, malteški, nizozemski, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski i švedski.

Kako funkcionira?

Procjenom znanja s pomoću OLS-a prije odlaska u inozemstvo sudionici programa Erasmus+ mogu utvrditi svoje znanje jezika kojim će se koristiti tijekom studiranja, rada ili volontiranja. Procjena znanja jezika prije polaska preduvjet je za studente u visokom obrazovanju kako bi se osiguralo da zadovoljavaju razinu znanja koju preporučuje njihova organizacija primateljica (osim za izvorne govornike ili u propisno opravdanim slučajevima). Rezultati procjene znanja jezika ne utječu na mogućnost sudionika da sudjeluju u programu Erasmus+.

Sudionici koji žele poboljšati svoje znanje jezika mogu se uključiti u tečaj jezika na internetu prije i tijekom boravka u inozemstvu. Tečajevi jezika uključuju različite aktivnosti interaktivnog mentorstva, među kojima su osobna poduka i interaktivni masovni otvoreni mrežni tečajevi (MOOC). Sudionici čije je znanje glavnog jezika kojim će se služiti u inozemstvu na dovoljno visokoj razini (najmanje B2) mogu se umjesto toga uključiti u tečaj jezika zemlje u kojoj će boraviti, pod uvjetom da je taj jezik dostupan u okviru OLS-a.

Ako glavni jezik nije obuhvaćen OLS-om, organizacija pošiljateljica ili primateljica osigurat će jezičnu potporu na drugi način. Nakon povratka sudionici polažu završni ispit iz znanja jezika kako bi se procijenio napredak koji su ostvarili tijekom boravka u inozemstvu.

Kako sudjelovati?

Ako ste već odabrani za odlazak u inozemstvo u okviru programa Erasmus+ i ispunjavate navedene kriterije, vaša ustanova/organizacija poslat će vam korisničko ime i lozinku za pristup procjeni znanja i tečaju jezika na OLS-u, ako je to primjenjivo.

Za dodatne informacije kontaktirajte svoju ustanovu pošiljateljicu / organizaciju koja koordinira projekt ili nacionalnu agenciju ili proučite najčešća pitanja na internetskoj stranici OLS-a.

Što misle sudionici programa Erasmus+

Pročitajte komentare sudionika programa Erasmus+ koji su naučili strani jezik ili poboljšali svoje znanje jezika s pomoću OLS-a:

Internetska jezična potpora za Erasmus+ za izbjeglice

Uslijed nedavne migracijske krize Europska komisija učinila je OLS dostupnim za 100 000 izbjeglica tijekom razdoblja od tri godine. Upotreba OLS-a dobrovoljna je i besplatna, a u tu je svrhu mobilizirano četiri milijuna eura. Cilj je te ideje podržati nastojanja država članica EU-a da integriraju izbjeglice u europske sustave obrazovanja i osposobljavanja te da osiguraju razvoj njihovih vještina. Od pokretanja te inicijative izbjeglice u zemljama sudionicama dobile su pristup više od 53 000 tečajeva jezika.

Pogledajte video i doznajte kako je Mohammad, mehaničar iz Afganistana koji je nedavno stigao u Belgiju, znatno poboljšao svoje znanje francuskoga zahvaljujući OLS-u.

Podijelite ovu stranicu