Veebipõhine keeletugi

Veebipõhine keeletugi (Online Linguistic Support – OLS) on loodud selleks, et aidata programmis Erasmus+ osalejatel parandada selle keele oskust, mida nad hakkavad kasutama välismaal õppides, praktikal olles või vabatahtlikus tegevuses osaledes, et nad saaksid sellest kogemusest võimalikult palju kasu.

Kuna vähene keeleoskus on endiselt üks peamisi tõkkeid, mis takistab ELi pakutavate haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna liikuvusvõimaluste kasutamist, tehakse OLSi kaudu keeletugi kättesaadavaks paindlikult ja lihtsalt. Samuti aitab see saavutada programmi Erasmus+ erieesmärki edendada keeleõpet ja keelelist mitmekesisust.

Igal aastal testib veebipõhise keeletoe vahendusel oma keeleoskust üle 350 000 programmis Erasmus+ osaleja. Nad saavad keeleoskust parandada OLSi keelekursuste abil. Need, kes võtavad kursusest aktiivselt osa, parandavad oma keeleoskust keskmiselt vähemalt ühe Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud taseme võrra.

OLSi veebisait OLS pagulastele

Tutvustus

Kes saavad sellest kasu?

OLS on praegu kättesaadav:

Veebipõhine keeletugi on kättesaadav kõigi Euroopa Liidu ametlike keelte jaoks: bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari.

Kuidas see toimib?

Tänu OLSi keeleoskuse hindamisele saavad programmis Erasmus+ osalejad enne välisriiki siirdumist hinnata selle keele oskust, mida nad õppides, praktikal olles või vabatahtlikus tegevuses osaledes kasutama hakkavad. Üliõpilastele on keeleoskuse hindamine enne välisülikooli minekut kohustuslik, veendumaks, et nende keeleoskus vastab vastuvõtva organisatsiooni soovitatud tasemele. Erandid tehakse seda keelt emakeelena rääkivatele üliõpilastele ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel. Keeleoskuse hindamise tulemused ei takista programmis Erasmus+ osalemist.

Osalejail, kes soovivad oma keeleoskust parandada, on võimalus läbida veebipõhine keelekursus enne välismaale minekut ning välismaal viibimise ajal. Keelekursusel osalemine sisaldab erinevat liiki interaktiivset juhendamist, mille hulka kuuluvad individuaalõppe tunnid ja laialt avatud e-õpe (MOOC). Osalejad, kes oskavad oma välismaal viibimise ajal vajaminevat põhikeelt juba piisavalt (vähemalt B2-tasemel), saavad läbida kohaliku keele kursuse, kui see keel on veebipõhises keeletoes olemas.

Kui veebipõhine keeletugi ei ole põhikeele jaoks kättesaadav, siis pakuvad saatev või vastuvõttev organisatsioon keeletuge mõnel muul viisil. Liikuvusperioodi lõpus sooritavad osalejad lõpphindamise, et teha kindlaks välismaal viibimise ajal tehtud edusammud.

Kuidas osaleda?

Kui teid on juba Erasmus+ raames välismaale minekuks välja valitud ning te vastate eespool nimetatud kriteeriumidele, saadab teie asutus või organisatsioon teile kasutajanime ja salasõna juurdepääsuks OLSi keeleoskuse hindamisele ja keelekursustele.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust teid saatva kõrgkooli, koordineeriva organisatsiooni või riikliku bürooga või lugege korduvaid küsimusi OLSi veebisaidi kohta.

Mida arvavad programmis Erasmus+ osalejad?

Lugege intervjuusid programmis Erasmus+ osalejatega, kes said veebipõhise keeletoe abil võõrkeele selgeks või parandasid oma keeleoskust.

Erasmus+ veebipõhine keeletugi pagulastele

Hiljutise rändekriisi tõttu avas Euroopa Komisjon veebipõhise keeletoe kolmeks aastaks ka 100 000 pagulasele. Neile mõeldud keeletugi on vabatahtlik ja tasuta ning selle eelarve on 4 miljonit eurot. Selle eesmärk on toetada ELi liikmesriike pagulaste integreerimisel Euroopa haridus- ja koolitussüsteemidesse ning arendada nende oskusi. Pärast selle algatuse käivitamist on osalevates riikides pagulastele antud juurdepääs keelekursustele rohkem kui 53 000 korral.

Vaadake videot sellest, kuidas hiljuti Belgiasse saabunud Afganistani päritolu mehaanik Mohammad tegi prantsuse keeles veebipõhise keeletoe abil silmapaistvaid edusamme.

Jaga seda lehte