Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη

Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη (OLS: Online Linguistic Support) σκοπό έχει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+ να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα στην οποία θα εργαστούν, θα σπουδάσουν ή θα προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό, έτσι ώστε να επωφεληθούν πλήρως από την εμπειρία τους.

Καθώς η έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων παραμένει ένα από τα βασικά εμπόδια για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και κινητικότητας των νέων, η OLS παρέχει γλωσσική υποστήριξη με εύκολο και ευέλικτο τρόπο και συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του προγράμματος Erasmus+ να προωθεί την εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη γλωσσική πολυμορφία.

Πάνω από 350.000 συμμετέχοντες στο Erasmus+ δοκιμάζουν κάθε χρόνο τις γλωσσικές τους δεξιότητες μέσω της OLS και έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν το επίπεδό τους χάρη στα γλωσσικά μαθήματα που η υπηρεσία αυτή προσφέρει. Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες που παρακολουθούν τα μαθήματα συστηματικά βελτιώνουν τις γνώσεις τους κατά τουλάχιστον ένα επίπεδο CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες).

Πρόσβαση στον ιστότοπο OLS OLS για τους πρόσφυγες

Σχετικά

Ποιοι μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα;

Η υπηρεσία OLS απευθύνεται σήμερα σε:

Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη (OLS) διατίθεται για όλες τις επίσημες γλώσσες: αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά (γαελικά), ισπανικά, ιταλικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά.

Πώς λειτουργεί

Κάνοντας γλωσσική αξιολόγηση μέσω της OLS πριν μεταβούν στο εξωτερικό, οι συμμετέχοντες στο Erasmus+ μπορούν να διαπιστώσουν το επίπεδο των γνώσεών τους στη γλώσσα στην οποία θα σπουδάσουν, θα εργαστούν ή θα προσφέρουν εθελοντική εργασία. Η αξιολόγηση αυτή πριν από την αναχώρηση είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης (πλην αυτών που έχουν τη συγκεκριμένη γλώσσα ως μητρική ή άλλων δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι οι φοιτητές διαθέτουν το γλωσσικό επίπεδο που απαιτεί το ίδρυμα υποδοχής. Τα αποτελέσματα της γλωσσικής αξιολόγησης δεν αποκλείουν από τη δυνατότητα συμμετοχής στο Erasmus+.

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο των γλωσσικών τους δεξιοτήτων έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν γλωσσικά μαθήματα μέσω διαδικτύου πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό. Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων με «ζωντανή καθοδήγηση», όπως ατομικές συνεδρίες διδασκαλίας και μαζικά ανοικτά διαδραστικά μαθήματα (MOOCs: massive open online courses). Οι συμμετέχοντες που γνωρίζουν ήδη επαρκώς (επίπεδο B2 τουλάχιστον) την κύρια γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν στο εξωτερικό μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα της γλώσσας της χώρας υποδοχής, υπό την προϋπόθεση ότι η γλώσσα αυτή είναι διαθέσιμη στην OLS.

Στις περιπτώσεις όπου η κύρια γλώσσα δεν καλύπτεται από την OLS, παρέχεται γλωσσική υποστήριξη με άλλα μέσα από το ίδρυμα αποστολής ή υποδοχής. Κατά την επιστροφή τους, οι συμμετέχοντες κάνουν μια τελική αξιολόγηση, η οποία τους επιτρέπει να εκτιμήσουν την πρόοδο που σημείωσαν κατά τη διάρκεια παραμονής στους στο εξωτερικό.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε

Εάν έχετε ήδη επιλεγεί για να μεταβείτε στο εξωτερικό μέσω του Erasmus+ και πληροίτε τα ανωτέρω κριτήρια, θα λάβετε από το ίδρυμα/τον οργανισμό σας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση, κατά περίπτωση, στην αξιολόγηση και στα γλωσσικά μαθήματα της OLS.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ίδρυμα αποστολής, τον συντονιστικό οργανισμό ή τον αρμόδιο εθνικό φορέα, ή δείτε τις συχνές ερωτήσεις στον ιστότοπο του OLS.

Ποια η γνώμη των συμμετεχόντων στο Erasmus+

Διαβάστε συνεντεύξεις με συμμετέχοντες στο Erasmus+, οι οποίοι έμαθαν μια ξένη γλώσσα ή βελτίωσαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες χάρη στην OLS:

Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη Erasmus+ για τους πρόσφυγες

Μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε την υπηρεσία OLS στη διάθεση 100.000 προσφύγων για μια 3ετή περίοδο, παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση σε προαιρετική βάση και διαθέτοντας ποσό ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος είναι η στήριξη των προσπαθειών των χωρών της ΕΕ να εντάξουν τους πρόσφυγες στα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να εξασφαλίσουν τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Από την έναρξη της πρωτοβουλίας αυτής, οι πρόσφυγες των συμμετεχουσών χωρών έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε πάνω από 53.000 μαθήματα ξένων γλωσσών.

Παρακολουθήστε το βίντεο και δείτε πώς ο Mohammad, μηχανικός από το Αφγανιστάν που έφθασε πρόσφατα στο Βέλγιο, σημείωσε εντυπωσιακή πρόοδο στα γαλλικά χάρη στην OLS.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα