Sproglig onlinesupport

Sproglig onlinesupport (Online Linguistic Support eller OLS) skal hjælpe deltagere i Erasmus+ med at forbedre kendskabet til det sprog, de skal arbejde, studere eller udføre frivilligt arbejde på i udlandet, så de får mest muligt ud af opholdet.

Da manglende sprogfærdigheder stadig er en af de største hindringer for at deltage i europæisk uddannelse og mobilitet for unge, giver OLS adgang til sproghjælp på en let og fleksibel måde. Desuden bidrager det til et specifikt mål for Erasmus+, nemlig at fremme sprogindlæring og sproglig mangfoldighed.

Over 350 000 deltagere af Erasmus+ tester hvert år deres sprogfærdigheder med OLS og har mulighed for at forbedre deres niveau med OLS-sprogkurser. De deltagere, som følger kurserne aktivt, forbedrer i gennemsnit deres sprogkundskaber med mindst ét CEFR-niveau (den fælles europæiske referenceramme for sprog).

OLS-websitet OLS for flygtninge

Om OLS

Hvem kan få gavn af det?

OLS kan i øjeblikket benyttes af:

OLS er tilgængelig på alle officielle EU-sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, hollandsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Hvordan fungerer det?

Ved at tage en OLS-sprogprøve inden opholdet kan deltagere i Eramus+ få fastlagt, hvor gode de er til det sprog, de vil bruge til at studere, arbejde eller udføre frivilligt arbejde. Studerende på videregående uddannelser skal tage prøven inden afrejse, så man er sikker på, at de opfylder værtsorganisationens anbefalede krav (dog ikke indfødte og i behørigt begrundede tilfælde). Resultaterne af den sprogprøve, deltagerne aflægger inden afrejsen, forhindrer dem ikke i at deltage i Erasmus+.

Deltagere, der ønsker at styrke deres sprogkundskaber, kan følge et onlinekursus før og under udlandsopholdet. Deltagelse i sprogkurserne omfatter mange forskellige live coaching-aktiviteter, heriblandt vejledningsmøder og interaktive åbne onlinekurser (MOOCs). Deltagere, der allerede har det nødvendige kendskab til det hovedsprog, der skal bruges i udlandet (mindst niveau B2), kan følge et sprogkursus i det lokale sprog i stedet, hvis dette sprog tilbydes af sproglig onlinesupport.

Hvis sproget ikke er omfattet af OLS, vil den afsendende eller modtagende organisation sørge for andre former for sproglig hjælp. Når deltagerne kommer hjem, kan de tage den afsluttende prøve, så de kan se, hvilke fremskridt de har gjort under deres ophold i udlandet.

Hvordan deltager man?

Hvis du allerede er blevet udvalgt til Erasmus+ og opfylder ovennævnte kriterier, sender din institution/organisation dig et brugernavn og et password til sprogprøven og sprogkurset, hvis det er relevant.

Du kan få mere at vide af din hjeminstitution/koordinerende organisation, det nationale agentur eller på siden med spørgsmål og svar på OLS-websitet.

Det mener deltagerne af Erasmus+

Læs interviews med deltagere af Erasmus+, som har lært et nyt sprog eller forbedret deres sprogfærdigheder med OLS:

OLS med Erasmus+ for flygtninge

Efter den seneste flygtningekrise har Europa-Kommissionen gjort OLS tilgængelig for 100 000 flygtninge i en periode på 3 år. Det er frivilligt og gratis at deltage, og der er afsat et budget på 4 mio. euro. Formålet er at hjælpe EU-landene med at integrere flygtninge i Europas uddannelsessystemer og sørge for, at de udvikler deres færdigheder. Siden initiativet blev iværksat, har flygtninge deltaget i over 53 000 sprogkurser i de deltagende lande.

Se denne video, og hør, hvordan mekanikeren Mohammad fra Afganisatan, som for nylig ankom til Belgien, har forbedret sit fransk ved hjælp af OLS.

Del denne side