Онлайн езикова подкрепа

Целта на онлайн езиковата подкрепа е да се помогне на участниците в „Еразъм+“ да подобрят познанията си по езика, който ще използват по време на своята работа, обучение или доброволческа дейност в чужбина, така че да могат да извлекат максимална полза от преживяването си.

Липсата на езикови умения продължава да бъде една от главните пречки за участие в европейските програми в областта на образованието, обучението и младежката мобилност, а онлайн езиковата подкрепа представлява гъвкав и лесен начин за подобряване на езиковите умения. Тя допринася за една от целите на програмата „Еразъм+“ — насърчаване на изучаването на езици и езиковото многообразие.

Повече от 350 000 участници в „Еразъм+“ всяка година изпробват и подобряват езиковите си умения с помощта на онлайн езиковата подкрепа. Активните участници в курсове в рамките на онлайн езиковата подкрепа подобряват равнището на езиковите си умения средно с поне едно ниво в рамките на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР).

Уебсайт за онлайн езикова подкрепа Онлайн езикова подкрепа за бежанци

Информация за онлайн езиковата подкрепа

Кой може да се възползва от нея?

Понастоящем онлайн езикова подкрепа се предоставя на:

Онлайн езиковата подкрепа е налична за всички официални езици на ЕС: английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски.

Как действа онлайн езиковата подкрепа?

Като се подложат на оценка на езиковите си познания чрез онлайн езиковата подкрепа преди периода на мобилност, участниците в „Еразъм+“ могат да определят своите познания по езика, който ще използват за учене, работа или доброволческа дейност. За студентите тази оценка е задължителна преди отпътуване, за да се гарантира, че познанията им отговарят на препоръчителното ниво на приемащата организация (с изключение на студентите, чийто майчин език е езикът на приемащата организация, или в надлежно обосновани случаи). Резултатите от оценката на езиковите умения не са пречка за участие в „Еразъм+“.

Участниците, които желаят да подобрят езиковите си познания, имат възможността да се запишат за езиков курс онлайн преди или по време на престоя си в чужбина. Достъпът до езикови курсове включва разнообразни дейности за обучение на живо, включително занятия с преподавател и групови отворени онлайн курсове. Участниците, които вече са достатъчно напреднали с основния език (най-малко ниво В2), който ще се използва, докато са в чужбина, могат вместо това да се запишат за езиков курс по местния език, ако този език се предлага в рамките на онлайн езиковата подкрепа.

Ако основният език не е обхванат от онлайн езиковата подкрепа, изпращащата или приемащата организация ще предоставя езикова подкрепа по друг начин. След завръщането на участниците езиковите им умения отново се оценяват, което им позволява да установят какъв напредък са постигнали по време на престоя си в чужбина.

Как да участвате?

Ако вашата кандидатура за престой в чужбина по линия на „Еразъм+“ вече е одобрена и отговаряте на горепосочените критерии, вашата институция или организация ще ви изпрати потребителско име и парола за достъп до инструмента за оценяване в рамките на онлайн езиковата подкрепа и до езиков курс, ако е необходимо.

За повече информация, моля, свържете се с вашата изпращаща институция или координираща организация, национална агенция или посетете рубриката за често задавани въпроси на уебсайта за онлайн езикова подкрепа.

Какво мислят участниците в „Еразъм+“

Прочетете интервюта с участници в „Еразъм+“, които са научили език или са подобрили езиковите си умения с помощта на онлайн езиковата подкрепа:

„Еразъм+“ — Онлайн езикова подкрепа за бежанци

След неотдавнашната миграционна криза Европейската комисия осигури достъп до онлайн езикова подкрепа за 100 000 бежанци за период от 3 години на доброволен принцип и безплатно, като мобилизира бюджет от 4 млн. евро. Целта е да се подкрепят усилията на държавите от ЕС да интегрират бежанците в европейските системи за образование и обучение и да гарантират развитието на техните умения. От началото на инициативата участващите страни са осигурили на бежанци достъп до повече от 53 000 езикови курса.

Вижте видеоклипа, за да научите как механикът от Афганистан Мохамад, пристигнал наскоро в Белгия, е постигнал впечатляващ напредък в овладяването на френския език благодарение на онлайн езиковата подкрепа.

Споделете тази страница